Breeze AERMOD / ISC

Breeze AERMOD / ISC

Tính năng cơ bản: 
là một phần mềm mô phỏng phát tán khí thế hệ mới được xây dựng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn trên toàn thế giới.

Breeze AERMOD / ISC là một phần mềm mô phỏng phát tán khí thế hệ mới được xây dựng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn trên toàn thế giới.

Breeze AERMOD được phát triển với các tính năng tối ưu hóa mô hình phát tán khí với nhiều tùy chọn cho phép người dùng đặt trạng thái ẩn - hiện đối với các dữ liệu phù hợp.

Breeze AERMOD thực sự đem lại hiệu quả cho người dùng dù Breeze AERMOD được sử dụng trong các ngành công nghiệp, chính phủ hay các học viện.

Breeze AERMOD được tích hợp với 3Danalyst để thực hiện bài tóan mô hình, phân tích và đánh giá một cách trực quan giúp người dùng có cái nhìn đầy đủ, sâu sắc hơn.

Breeze AERMOD gồm ba phiên bản: Standard, Pro, và Pro Plus.

Industrial Source Complex (ISC) được sử dụng để đánh giá tác động của khí thải từ nhiều nguồn công nghiệp , ISC là phiên bản nâng cao của ISCST3. Những mô hình này dự báo nồng độ chất ô nhiễm từ: điểm, đường, khu vực, khối lượng, và các nguồn bùng nổ với lượng khí thải biến động trong tất cả các chế độ địa hình.