Phần mềm SCOOT

Phần mềm SCOOT

Tính năng cơ bản: 
SCOOT là hệ thống giám sát giao thông nó kiểm soát tín hiệu hiệu trong mạng lưới các nút giao thông. Nó thích ứng và phản ứng tự động tới những nơi giao thông bất thường, tạo cho nó hiệu quả đặt biệt trong các khu vục ở đấy các luồng giao thông không dự báo trước được. Nó được sử dụng ở trên 170 thị trấn và thành phố ở UK và ở nước ngoài.

 

SCOOT là hệ thống giám sát giao thông nó kiểm soát tín hiệu hiệu trong mạng lưới các nút giao thông. Nó thích ứng và phản ứng tự động tới những nơi giao thông bất thường, tạo cho nó hiệu quả đặt biệt trong các khu vục ở đấy các luồng giao thông không dự báo trước được. Nó được sử dụng ở trên 170 thị trấn và thành phố ở UK và ở nước ngoài.