PIPENET - Phần mềm hàng đầu về phân tích dòng lưu chất trong đường ống

PIPENET - Phần mềm hàng đầu về phân tích dòng lưu chất trong đường ống

Phiên bản: 
PIPENET Vision® 1.7
Đơn vị phát triển: 
Sunrise Systems
Tính năng cơ bản: 
PIPENET là một công cụ phần mềm mạnh mẽ để phân tích nhanh dòng chảy trong ống và hệ thống ống dẫn. Phần mềm bao gồm 3 mô-đun, giúp phân tích và tính toán đối với những hệ thống đường ống lớn và phức tạp nhất một cách dễ dàng.

PIPENET Transient Module dùng để mô hình hóa hiện tượng trạng thái không ổn định như búa nước và búa hơi. Nó có thể tính toán kết quả các lực thủy lực tức thời. Lịch sử lực-thời gian này có thể sau đó được nhập tự động vào trong chương trình phân tích ứng suất đường ống.

 PIPENET Standard Module là một mô-đun dùng cho các dòng chảy nén hoặc không nén và rất lý tưởng trong việc thiết kế các hệ thống tiện ích như đường ống nước, khí và hơi và thiết kế hệ thống thông gió (HVAC)

 PIPENET Spray/Sprinkler Module là mô-đun đặc biệt dành cho việc thiết kế hệ thống chữa cháy sử dụng nước. Mô-đun này phù hợp với các tiêu chuẩn NFPA13, NFPA15, NFPA16. Mô-đun này có thể được sử dụng cho một loạt các thiết kế bao gồm thiết kế hệ thống phun nước, hệ thống hồng thủy (xả tràn), hệ thống ringmain, và hệ thống dung dịch tạo bọt.

Video khác