SAFE

SAFE

Tính năng cơ bản: 
SAFE là phần mềm kết cấu chuyên dụng tính toán cho các loại bản sàn bê-tông cốt thép theo phương pháp phần tử hữu hạn như sàn giao thoa, sàn không dầm, sàn nấm, ... ngoài ra SAFE còn có thể tính nội lực và tính thép cho đài móng đơn hoặc móng tổ hợp, móng bè. <br />

Các thuộc tính của Safe

Giao diện người dung - Chế độ một cửa sổ, nhiều khung nhìn

Safe cung cấp một giao diện duy nhất để người dùng có thể thực hiện các việc như: Lập mô hình, Phân tích, thiết kế, lên kế hoạch, gán tải trọng và Lập báo cáo. Một mô hình thăm dò được tích hợp sẵn để truy cập nhanh đến các đối tượng, thuộc tính và các hình thức.


Lập mô hình - Các mẫu sẵn - Templates.

Safe cung cấp các mẫu đã được chọn lọc giúp cho việc khởi tạo nhanh chóng một mô hình mới. Việc này thường rất hiệu quả khi thiết lập một mô hình mới và có thể được chỉnh sửa sau đó


Chế độ quan sát.

Xem và thao tác mô hình với độ chính xác tuyệt vời Công cụ vẽ Nhiều tiện ích vẽ và soạn thảo được xây dựng trong SAFE để hỗ trợ cho việc xây dựng mô hình của người kỹ sư. Người dùng sẽ thấy rất nh Chức năng

 

 

Chỉnh sửa các dữ liệu tương tác cho phù hợp.

Chức năng chỉnh sửa dữ liệu tương tác cho phù hợp cho phép người dùng chỉnh sửa dữ liệu của mô hình trong một bảng một cách đơn giản giúp thay đổi mô hình theo ý của người thiết kế. Các dữ liệu trong bảng có thể xuất và cập nhật sang các phần mềm Microsoft Excel và Microsoft Access. iều các phím tắt và điểu khiển theo các chuẩn công nghiệp phổ biến ở trong Safe


Hệ thống lưới – Grid Systems

. Trong Safe, lưới có thể được định nghĩa như trong mặt phẳng Decartesian hoặc mặt trụ. Không có giới hạn số lượng hệ thống lưới trong một mô hình và chúng ta có thể xoay bất kỳ một hướng nào hoặc đặt ở bất kỳ một gốc tọa độ nào trong mô hình.

 


Hình chiếu nâng cao

Chức năng hình chiếu nâng cao có thể xem hình chiếu bất cứ bộ phận nào hoặc mặt bằng nào. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc tạo các hình chiếu dọc theo một dải thiết kế.

 


Chia lưới đối tượng cơ sở

Chia lưới đối tượng cơ sở tạo ra các mắt lưới dựa trên các yếu tố kích thước tối đa quy định. Các đường lưới sẽ song song và vuông góc với cạnh dài nhất, hệ thống lưới hoặc các trục khu vực địa phương nhằm mục đích duy trì yếu tố tỉ lệ tốt nhất.

 


Đường kích thước.

Đường kích thước có thể vẽ trên mô hình SAFE với cả hai đơn vị kiến trúc hoặc thập phân. Chúng được liên kết với các đối tượng mà chúng đang tham khảo vì vậy nếu kích thước của các đối tượng thay đổi, thì đường kích thước cũng thay đổi. 

 


Các thành phần kết cấu – Structural Components.

Nền, sàn cơ sở, và móng.

SAFE rất lý tưởng với các mô hình nền móng và sàn cơ sở. Dễ dàng mô hình hóa sự kéo nén của kết cấu trên nền đất với phân tích uplift. Việc phân bố diện tích đất chống đỡ dựa trên các mô đun lớp móng. Và chúng sẽ tự điều chỉnh khi thay đổi lưới. Mô hình Basemat foundation có thể bao gồm nhiều bệ, tường, cột, dầm và cọc ngoài các khu vực nền móng.


Tường và đường dốc

Tường và đường dốc có thể được mô hình hóa như tải trọng đường, hoặc được mô hình hóa một cách rõ ràng với các đối tượng đường. Xác định vùng sườn dốc để ngăn chặn sự biến dạng tại các vị trí tường hoặc đoạn đường nối.


Cột

Cột trong SAFE có thể là cột hình chữ nhật, hình chữ T, hình chữ L, cột tròn, hoặc theo định nghĩa người dùng. Các vùng cứng có thể được xác định để ngăn chặn sự biến dạng tấm tại các vị trí của cột. Tấm Drop có thể dễ dàng thêm vào cột.


Chèn điểm

Chức năng chèn điểm được sử dụng để xác định độ lệch cho dầm và cột. Chúng có thể được xác định nhanh trên SAFE bằng cách xác định điểm cardinal hoặc dựa trên kích thước người dùng định nghĩa 


Hệ chống đàn hồi

Hệ chống đàn hồi được sử dụng để định nghĩa hệ chống đất. Chúng có thể được định nghĩa như là các điểm khác nhau, các đường hoặc các khu vực và chỉ có lực kéo hoặc nén


Dải thiết kế

Dải thiết kế được sử dụng để xác định yêu cầu gia cường cốt thép được tính toán. SAFE có thể tự động xác định dải thiết kế cho bạn, hoặc bạn có thể tự định nghĩa chúng

 


Cáp dự ứng lực – Tendons.

Cáp dự ứng lực được vẽ dễ dàng như là một đối tượng độc lập, với các dạng hình học đặc biệt như đường thẳng, đường cong parabolas, cong tròn, hoặc các hình dạng hình học tùy ý khác. Việc căng cáp, bao gồm tất cả các mất mát ứng suất có thể dễ dàng xác định trong SAFE


Biểu đồ Tải trọng

Mô hình SAFE có thể biểu hiện tải trọng dưới dạng cả mô hình 2D và 3D. Hiện thị mầu sác của tải trọng phân bố theo diện tích tương ứng với giá trị tải trọng, hoặc bạn có thể kích chuột lên các phần khác nhau của mô hình để biết được giá trị tải trọng tức thời của nó.

 

Các trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng

SAFE cho phép một số lượng không giới hạn các trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng. Tổ hợp thiết kế sẽ tự động được thêm vào trên cơ sở lựa chọn tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm cả các tổ hợp trạng thái giới hạn cường độ và trạng thái giới hạn sử dụng: biểu đồ cộng tuyến tính, biểu đồ đường bao, cộng trị tuyệt đối, SRSS, và range function được xây dựng trong tổ hợp tải trọng.

 

Tải trọng tập trung, tải trọng phân bố theo đường và theo diện tích.

Tải trọng tập trung có thể được định nghĩa như một điểm riêng lẻ hay các điểm đặt tải trên một đường hay diện tích. Tải tập trung bao gồm kích thước tải cho lực cắt, tải trọng phân bố theo đường có thể được định nghĩa là phân bố đều hoặc theo hình thang. Tải trọng phân bố trên diện tích có thể được định nghĩa là phân bố đều hay không đều trên bề mặt.

 


Tải trọng động mẫu tự động

Tự động phát sinh tải trọng động mẫu dựa trên các lưới được xác định bởi dải thiết kế. Kết quả cho mỗi panel đơn lẻ được tổ hợp với Range Add load combination. Định nghĩa tải trọng động mẫu có thể được bao gồm.


Căng cáp dự ứng lực và mất mát ứng suất

Lực căng cáp và mất mát ứng suất được xác định và tính toán dễ dàng bới SAFE. Người dùng có thể xác định việc đặt ống cáp từ mỗi đầu cáp hay cả hai. Ứng suất căng được chuyển đổi thành tải trọng. Việc tính toán mất mát ứng suất có thể dựa trên phần trăm lực, giá trị ứng suất do người dùng định nghĩa hoặc dựa trên các tính toán chi tiết hơn bởi SAFE

 


Phân tích

Tổng quan.

Giải pháp CSI đã được thử nghiệm bởi ngành công nghiệp trong hơn 35 năm. Bộ phân tích SAPFire có thể hỗ trợ cho bộ giải 64-bit để tối ưu hóa phân tích và thực hiện cả phân tích Eigen và Ritz.  


Kiểm soát độ võng.

Kiểm soát độ võng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một phân tích phi tuyến hoặc một phân tích về nứt dài hạn trong đó có tính toán đến co ngót và từ biến.


Phân tích động

Phân tích động có thể thực hiện được sử dụng với phương pháp Ritz hoặc Eigen Vectors.Tải trọng phổ phản ứng và các mode dao động có thể được trực tiếp nhập từ ETABS.


Thiết kế 

Design Strip Based Design.

SAFE sẽ tính toán nhu cầu cốt thép tối thiểu cho mỗi khu vực, cường độ, hay số thanh thép. Thiết kế sẽ được thực hiện ở nhiều trạm. Dải thiết kế có thể không trực giao và có chiều rộng khác nhau.

 

 

Thiết kế dầm

SAFE thực hiện thiết kế cho dầm bê tông thường và bê tông dự ứng lực cho mỗi mã với yêu cầu tối thiểu về cường độ, Độ uôn, cắt và xoắn đều được xem xét trong thiết kế.

  


Kiểm tra ứng suất dự ứng lực kéo sau

Kiểm tra ứng suất dự ứng lực kéo sau được thực hiện cho chuyển nhượng, cuối cùng và điều kiện dài hạn. SAFE sẽ hiển thị đường viền trên dưới của ứng suất tấm sàn cũng như đường viền tỉ lệ về nhu cầu mà người dùng có thể di chuyển chuột qua các giá trị tức thì.


Tiêu chuẩn thiết kế.

SAFE sẽ thực hiện tra cả thiết kế bê tông cốt thép truyền thống cũng như thiết kế bê tông dự ứng lực.

 


Kết xuất và hiển thị Biến dạng hình học – Deformed Geometry

Biến dạng hình học có thể được hiển thị sau khi chạy phân tích. Các giá trị được hiển thị ngay lập tức khi bạn rê chuột qua các mô hình. Biến dạng hình học có thể được hiển thị dưới dạng đường viền đầy hay  dòng.

 

Biểu đồ lực – Force Diagrams.

Hiển thị lực theo các trục, lực cắt, moomen, lực xoắn, và biểu đồ ứng suất trên dầm hoặc dải cho từng trường hợp tải trọng hoặc tổ hợp tải trọng dưới cả hai dạng 2D và 3D. Giá trị tối thiểu và tối đa sẽ tự động được hiện thị.


Shell Contours

Hiển thị lực, moomen, lực cắt, và ứng suất cho từng trường hợp tải trọng hoặc tổ hợp tải trọng dưới cả hai dạng 2D và 3D.


Biểu đồ phản lực gối – Reaction Diagrams.

Hiển thị lựa chọn các thành phần phản lực gối cho các trường hợp tải và tổ hợp tải dưới dạng các vectors và cac giá trị, hoặc dưới dạng bảng cái mà vị trí do người sử dụng.

 


Ảnh động và ảnh chụp - Animations and Image Capture.

SAFE có thể tạo ra những tấm ảnh dưới dạng EMF, BMP, JPG, TIF, GIF, PNG và gộp chúng trong báo cáo cho khách hàng của bạn. SAFE cũng thực hiện quay video các hình ảnh động dưới các file AVI.


Dữ liệu đầu ra dạng bảng – Tabular Output

Xem bảng cơ sở dữ liệu chứa tất cả các dữ liệu đầu vào, kết quả phân tích, và kết quả thiết kế trong một định dạng bảng với giao diện người dùng SAFE. Người dùng có thể lọc, sắp xếp, và truy vấn dữ liệu bảng và in hoặc in dữ liệu với Microsoft Access, Excel, HTML hoặc các định dạng văn bản khác. 


Rendered View.

Hiện thị và chụp các mô phỏng khung nhìn thực tế, bao gồm cả lồng thép cây trong một khung nhìn 3D dựa trên các chi tiết bố trí cốt thép SAFE


Chi tiết hóa – Detailing Drawing Generation

SAFE sẽ chi tiết hóa cho bạn tấm sàn bê tông dựa trên kết quả thiết kế. Chỉ định chi tiết các quy tắc và lựa chọn tiêu chuẩn, đơn vị đo, và kích thước tấm ANSI cùng các số liệu kỹ thuật, quy mô và kiến trúc.

Video khác

 • Hướng dẫn sử dụng SAFE - 01 Introductory Tutorial
 • Hướng dẫn sử dụng SAFE - 02 PT for Slabs
 • Hướng dẫn sử dụng SAFE - 03 Drawing & Drafting
 • Hướng dẫn sử dụng SAFE - 03 Drawing & Drafting
 • Hướng dẫn sử dụng SAFE - 05 Drawing Tendons
 • Hướng dẫn sử dụng SAFE - 06 Editing Geometry
 • Hướng dẫn sử dụng SAFE - 07 Pattern Live Loads
 • Hướng dẫn sử dụng SAFE - 08 Cracked Section Analysis
 • Hướng dẫn sử dụng SAFE - 09 Mat Foundations
 • Hướng dẫn sử dụng SAFE - 10 Foundation Uplift
 • Hướng dẫn sử dụng SAFE - 11 Equivalent Frames
 • Hướng dẫn sử dụng SAFE - 12 Modal Analysis