Tin tức

05 Tháng 7 2017

THÔNG BÁO: Bán đấu giá thanh lý xe ô tô 05 chỗ MAZDA

Thanh lý 01 chiếc xe ô tô Công ty CP tin học và Tư vấn xây dựng:
_ Nhãn hiệu MAZDA, loại xe 05 chỗ ngồi
_ Biển kiểm soát 29M - 7475; số khung : GF22S1MH000632, số máy: FS850420
_ Giá khởi điểm: 180.000.000 VNĐ ( Một trăm tám mươi triệu đồng) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

05 Tháng 7 2017

THÔNG BÁO: Bán đấu giá thanh lý xe ô tô 05 chỗ MAZDA

Thanh lý 01 chiếc xe ô tô Công ty CP tin học và Tư vấn xây dựng:
_ Nhãn hiệu MAZDA, loại xe 05 chỗ ngồi
_ Biển kiểm soát 29M - 7475; số khung : GF22S1MH000632, số máy: FS850420
_ Giá khởi điểm: 180.000.000 VNĐ ( Một trăm tám mươi triệu đồng) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

05 Tháng 7 2017

6 Lý do nên chọn PLAXIS

CIC là đại lý ủy quyền của hãng PLAXIS BV tại Việt Nam. Với các giải pháp phần mềm địa kỹ thuật PLAXIS 2D, PLAXIS 3D. dưới đây là 6 lý do người dùng nên chọn giải pháp của PLAXIS.

20 Tháng 7 2016

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

01 Tháng 3 2017

CIC Tuyển dụng

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

05 Tháng 7 2017

THÔNG BÁO: Bán đấu giá thanh lý xe ô tô 05 chỗ MAZDA

Thanh lý 01 chiếc xe ô tô Công ty CP tin học và Tư vấn xây dựng:
_ Nhãn hiệu MAZDA, loại xe 05 chỗ ngồi
_ Biển kiểm soát 29M - 7475; số khung : GF22S1MH000632, số máy: FS850420
_ Giá khởi điểm: 180.000.000 VNĐ ( Một trăm tám mươi triệu đồng) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

05 Tháng 7 2017

6 Lý do nên chọn PLAXIS

CIC là đại lý ủy quyền của hãng PLAXIS BV tại Việt Nam. Với các giải pháp phần mềm địa kỹ thuật PLAXIS 2D, PLAXIS 3D. dưới đây là 6 lý do người dùng nên chọn giải pháp của PLAXIS.

20 Tháng 7 2016

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

01 Tháng 3 2017

CIC Tuyển dụng

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

6 Lý do nên chọn PLAXIS

CIC là đại lý ủy quyền của hãng PLAXIS BV tại Việt Nam. Với các giải pháp phần mềm địa kỹ thuật PLAXIS 2D, PLAXIS 3D. dưới đây là 6 lý do người dùng nên chọn giải pháp của PLAXIS.

CIC Tuyển dụng

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.