Tin tức

06 Tháng 6 2017

CIC tổ chức tham quan nghỉ mát cho CBNV

Vào cuối tháng 5/2017, được sự nhất trí của Ban Giám đốc và Công đoàn, Công ty đã tổ chức chuyến thăm quan du lịch cho cán bộ nhân viên tại PATAYA – BANGKOK – THÁI LAN.

06 Tháng 6 2017

CIC tổ chức tham quan nghỉ mát cho CBNV

Vào cuối tháng 5/2017, được sự nhất trí của Ban Giám đốc và Công đoàn, Công ty đã tổ chức chuyến thăm quan du lịch cho cán bộ nhân viên tại PATAYA – BANGKOK – THÁI LAN.

03 Tháng 5 2017

Phần mềm ActCAD – Giải pháp mới cho phác họa, thiết kế CAD mô hình 2D và 3D

ActCAD là một phần mềm phác họa mô hình CAD 2D & 3D dành cho kỹ sư, kiến trúc sư và các chuyên gia tư vấn kỹ thuật khác, được phát triển bởi ActCAD LLC có trụ sở tại Hoa Kỳ.

20 Tháng 7 2016

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

01 Tháng 3 2017

CIC Tuyển dụng

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

06 Tháng 6 2017

CIC tổ chức tham quan nghỉ mát cho CBNV

Vào cuối tháng 5/2017, được sự nhất trí của Ban Giám đốc và Công đoàn, Công ty đã tổ chức chuyến thăm quan du lịch cho cán bộ nhân viên tại PATAYA – BANGKOK – THÁI LAN.

03 Tháng 5 2017

Phần mềm ActCAD – Giải pháp mới cho phác họa, thiết kế CAD mô hình 2D và 3D

ActCAD là một phần mềm phác họa mô hình CAD 2D & 3D dành cho kỹ sư, kiến trúc sư và các chuyên gia tư vấn kỹ thuật khác, được phát triển bởi ActCAD LLC có trụ sở tại Hoa Kỳ.

20 Tháng 7 2016

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

01 Tháng 3 2017

CIC Tuyển dụng

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

Phần mềm ActCAD – Giải pháp mới cho phác họa, thiết kế CAD mô hình 2D và 3D

ActCAD là một phần mềm phác họa mô hình CAD 2D & 3D dành cho kỹ sư, kiến trúc sư và các chuyên gia tư vấn kỹ thuật khác, được phát triển bởi ActCAD LLC có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

CIC Tuyển dụng

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.