Tin tức

04 Tháng 8 2017

Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng (CIC) và BREEZE Software chính thức trở thành đối...

BREEZE SOFTWARE là tập đoàn cung cấp phần mềm mô hình hoá phân tán không khí, cháy, nổ và đánh giá rủi ro hàng đầu trên thị trường, được các chuyên gia và giới hàn lâm trong lĩnh vực môi trường, an toàn và các mối nguy hại ứng dụng trong chính phủ, các ngành công nghiệp, và tư vấn trên khắp thế giới.

04 Tháng 8 2017

Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng (CIC) và BREEZE Software chính thức trở thành đối...

BREEZE SOFTWARE là tập đoàn cung cấp phần mềm mô hình hoá phân tán không khí, cháy, nổ và đánh giá rủi ro hàng đầu trên thị trường, được các chuyên gia và giới hàn lâm trong lĩnh vực môi trường, an toàn và các mối nguy hại ứng dụng trong chính phủ, các ngành công nghiệp, và tư vấn trên khắp thế giới.

05 Tháng 7 2017

6 Lý do nên chọn PLAXIS

CIC là đại lý ủy quyền của hãng PLAXIS BV tại Việt Nam. Với các giải pháp phần mềm địa kỹ thuật PLAXIS 2D, PLAXIS 3D. dưới đây là 6 lý do người dùng nên chọn giải pháp của PLAXIS.

20 Tháng 7 2016

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

01 Tháng 3 2017

CIC Tuyển dụng

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

04 Tháng 8 2017

Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng (CIC) và BREEZE Software chính thức trở thành đối...

BREEZE SOFTWARE là tập đoàn cung cấp phần mềm mô hình hoá phân tán không khí, cháy, nổ và đánh giá rủi ro hàng đầu trên thị trường, được các chuyên gia và giới hàn lâm trong lĩnh vực môi trường, an toàn và các mối nguy hại ứng dụng trong chính phủ, các ngành công nghiệp, và tư vấn trên khắp thế giới.

05 Tháng 7 2017

6 Lý do nên chọn PLAXIS

CIC là đại lý ủy quyền của hãng PLAXIS BV tại Việt Nam. Với các giải pháp phần mềm địa kỹ thuật PLAXIS 2D, PLAXIS 3D. dưới đây là 6 lý do người dùng nên chọn giải pháp của PLAXIS.

20 Tháng 7 2016

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

01 Tháng 3 2017

CIC Tuyển dụng

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng (CIC) và BREEZE Software chính thức trở thành đối tác chiến lược

BREEZE SOFTWARE là tập đoàn cung cấp phần mềm mô hình hoá phân tán không khí, cháy, nổ và đánh giá rủi ro hàng đầu trên thị trường, được các chuyên gia và giới hàn lâm trong lĩnh vực môi trường, an toàn và các mối nguy hại ứng dụng trong chính phủ, các ngành công nghiệp, và tư vấn trên khắp thế giới.

6 Lý do nên chọn PLAXIS

CIC là đại lý ủy quyền của hãng PLAXIS BV tại Việt Nam. Với các giải pháp phần mềm địa kỹ thuật PLAXIS 2D, PLAXIS 3D. dưới đây là 6 lý do người dùng nên chọn giải pháp của PLAXIS.

CIC Tuyển dụng

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.