Tin tức

06Tháng 62016
phần mềm phân tích địa kỹ thuật, thiết kế địa công trình plaxis 2D

CIC ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm địa kỹ thuật Plaxis 2D Suite 2016 Flexible cho Viện Thiết kế - Bộ Quốc phòng.

Viện Thiết kế - Bộ Quốc phòng (DCCD) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, bằng những đóng góp to lớn cho ngành xây dựng của Quân đội và đất nước, đã thực sự là đơn vị tư vấn đầu ngành của Bộ Quốc phòng và là một trong những đơn vị tư vấn lớn của cả nước.

Năm 2015, CIC đã ký kết và hoàn thành thực hiện Gói thầu số 04 cung cấp các phần mềm thiết kế, tính toán thuộc dự án:

“Đầu tư trang thiết bị phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học công nghệ xây dựng và kiểm định chất lượng công trình (giai đoạn 2) /Viện Thiết kế /BQP”.

CIC đã cung cấp, chuyển giao công nghệ các phần mềm thiết kế, tính toán hàng đầu như: Phần mềm thiết kế 3D dành cho kiến trúc Revit Architecture; Phần mềm thiết kế 3D dành cho kết cấu và cơ điện Revit Structure & Revit MEP; Tạo mô hình, phân tích thiết kế nhà cao tầng hoàn chỉnh Etabs Nonlinear; Phân tích thiết kế sàn hoàn chỉnh Safe Standard (từ kết quả nội lực trong Etabs); Phần mềm mô hình hóa thiết kế 3D – Google SketchUp Pro.

phần mềm plaxis, phần mềm địa kỹ thuật

Đầu năm 2016, bằng chính uy tín, năng lực và kinh nghiệm của mình, CIC tiếp tục trúng thầu Gói thầu số 12 Mua sắm phần mềm thiết kế, tính toán, cung cấp phần mềm địa kỹ thuật công trình cho hệ thống phòng thí nghiệm của DCCD. Tiếp theo, ngày 01/06/2016 CIC và DCCD đã ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm Plaxis 2D Suite 2016 Flexible, dành cho phân tích biến dạng và sự ổn định hai chiều theo phương pháp phần tử hữu hạn trong địa kỹ thuật, địa kỹ thuật công trình của của hãng Plaxis-Hà Lan cho Gói thầu số 12.

"CIC ký kết thành công hợp đồng mua sắm phần mềm thiết kế, tính toán với DCCD"

phần mềm plaxis, phần mềm địa kỹ thuật

Việc một lần nữa được lựa chọn là nhà thầu cho Dự án trên của DCCD, đã khẳng định được uy tín, năng lực và kinh nghiệm của CIC trong việc tham gia các dự án có giá trị lớn, cung cấp các phần mềm thiết kế, tính toán có hàm lượng công nghệ cao, cùng với công tác chuyển giao công nghệ và hỗ trợ sau bán hàng hiệu quả.