Tin tức

10Tháng 32014

Hãng PLAXIS BV cho ra mắt phiên bản mới PLAXIS AE

- Hãng PLAXIS BV đã cho ra mắt phiên bản mới PLAXIS AE với nhiều tính năng tiện lợi:

Chuyển đổi giữa mô hình và chế độ tính toán trong cùng một cửa sổ nhập liệu Windows, giúp việc định nghĩa các phase tính toán được nhanh và tiện lợi hơn.

Chúng ta có thể loại bỏ các phần tử bằng nhiều cách khác nhau: chẳng hạn như Selection explorer, Model explorer và công cụ Toggle activation tool...

Gán thuộc tính mô hình lớp đất bằng cách kéo thả, sau khi thay đổi thuộc tính mô hình việc chia lại lưới phần tử hữu hạn là bắt buộc.

Trong cửa sổ phase chúng ta có thể điều chỉnh các tham số tính toán của từng phases.

- Mô hình hầm trong PLAXIS AE mới:

Trong phiên bản mới này, việc mô hình hầm hết sức đơn giản, chúng ta có thể tạo ra những mô hình hầm bằng cách kéo thả với công cụ mới Tunnel Designer.

Chúng ta có thể mô hình một hầm lót với một giá trị địa chất. Riêng những vật liệu cho hầm thứ 2 có thể gán trong chế độ Staged Construction mode

- Mô hình địa chất trong PLAXIS AE mới: Chúng ta có nhiều cách khác nhau để tạo ra các lớp địa chất.

Công cụ Borehole giúp chúng ta tạo nhanh và trực quan các lớp địa chất.

Chúng ta có thể tạo ra những mặt trược (slopes), những lớp địa chất không phải nằm ngang (non-horizontal layers) bằng cách sử dụng nhiều lỗ khoan (multiple boreholes). Chúng ta cũng có thể nhập vào các số liệu từ thí nghiệm CPT

Những đối tượng kè và phần đào bỏ cũng có thể được vẽ với công cụ Soil Polygon.