Breeze ExDAM

Breeze ExDAM

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

BREEZE® ExDAM® (mô hình đánh giá thiệt hại do nổ) là một bộ mô phỏng 3D hiệu quả, độc đáo hậu quả của vụ nổ, cho phép người dùng dự đoán được thương tích và thiệt hại do các vụ nổ mạnh và nổ hơi...

Liên hệ
Đăng ký mua