Giới thiệu

Chuyến Từ thiện tại bệnh viện K cơ sở 2 Tam Hiệp

Ngày 27/7/2013 Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng tổ chức chuyến đi từ thiện tại bệnh viện K cơ sở 2 Tam Hiệp
Một số hình ảnh: