EFDC Explorer

EFDC Explorer

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

EFDC_Explorer (EE) là một phần mềm hoạt động dựa trên giao diện đồ họa Window. Phần mềm được phát triển bởi công ty Dynamic Solutions-International, LLC(DSI) nhằm thực hiện quá trình tiền và hậu xử lý mã “Environmental Fluid Dynamics Code" (EFDC). EFDC được thiết...

Liên hệ
Đăng ký mua