MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

A. Cung cấp thiết bị tin học, tích hợp mạng

1. Cung cấp thiết bị và tích hợp mạng cho Cty TVKSTKQHXD Thái Bình

2. Cung cấp thiết bị và tích hợp mạng cho Viện cầu và kết nối Nhật Bản

3. Cấp thiết bị và hòa mạng cho VP tỉnh ủy Hà Tây

4. Cấp thiết bị và tích hợp mạng cho Trường CĐ Xây dựng số 3

5. Cấp TB, FM quản lý giao thông cho Viện chiến lược và PTGTVT

6. Lắp đặt và cung cấp thiết bị mạng cho VP Phủ Thủ Tướng Lào

7. Lắp đặt và cung cấp thiết bị mạng cho Trường Kỹ thuật XD Quảng Ninh

8. Cung cấp thiết bị và thi công hệ thống mạng cho Bộ Xây Dựng

9. Cung cấp thiết bị và thi công hệ thống mạng cho Sở Nội Vụ Thái Bình

10. Cung cấp thiết bị và thi công hệ thống mạng cho TT thông tin TD NHNN VN

........................

B. Tư vấn khảo sát, thiết kế và lập Dự án

1. Tư vấn khảo sát, thiết kế và lập Dự án Hệ thống thông tin quản lý y tế dự phòng giai đoạn 2008-2010 cho Cục Quản lý môi trường y tế

2. Lập dự án đầu tư Tăng cường năng lực thư viện số và bảo quản số tại Thư Viện Quốc gia Việt Nam

3. Tư vấn Lập báo cáo Kinh tế Kỹ thuật Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng và hoàn thiện hệ thống thông tin của Trường ĐHSPKT Nam Định giai đoạn 2010 - 2015

4. Tư vấn Lập Thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán Dự án Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác Quốc tế Trường ĐH Lâm Nghiệp giai đoạn 2009-2010.

5. Tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật và dự toán Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin điều hành và tác nghiệp, Website của Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ III cho Trung tâm thông tin Thể dục Thể thao.

6. Tư vấn Lập Dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao tiềm lực đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

7. Khảo sát, lập hồ sơ điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư(Báo cáo NCKT) cho Bộ Nông Nghiệp và PTNT

8. Thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán công trình cho Viện chiến lược Bưu chính Viễn thông và CNTT

9. Lập dự án đầu tư công trình " Nâng cao năng lực đánh giá, mô phỏng giải pháp CNTT & TT" cho Viện chiến lược Bưu chính Viễn thông và CNTT

.........................

C. Giám sát thi công

1. Tư vấn Giám sát thi công Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia kinh tế Công nghiệp và Thương mại cho Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương.

2. Tư vấn Giám sát Hệ thống mạng cáp máy tính, điện thoại, ti vi cho Học Viện Chính trị - Hành chính khu vự I

3. Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án Xây dựng thư viện điện tử ngành Thương mại cho Viện nghiên cứu Thương mại

4. Tư vấn Giám sát thi công nội thất công trình Văn phòng cho Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt

5. Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình cho Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Nam

..........................

D. Tư vấn BQL Dự án, tư vấn đấu thầu

1. Lập báo cáo NCKT + TDT, tư vấn mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị cho Viện chiến lược Bưu Chính Viễn Thông và CNTT

2. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho Cty TNHH LD Đầu tư Thương mại Hòa Bình

3. Tư vấn ban quản lý dự án cho Cty TNHH LD Đầu tư Thương mại Hòa Bình

4. Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số việt Nam

5. Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 4 và gói thầu số 5 cho Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao

6. Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu cho Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

7. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Lập dự án đầu tư cho Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương

8. Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho Kho Bạc Nhà nước Bắc Cạn

9. Tham gia tư vấn xét thầu gói thầu Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Lâm Đồng

10. Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 4 và Thẩm tra thiết kế Kỹ thuật thi công điều chỉnh hạng mục Xây dựng hệ thống thông tin - thư viện điện tử Cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội

........................