Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS

Phiên bản đầy đủ: Tính đơn giá tổng hợp trong Escon2012 ?
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Xin giúp đỡ về cách tính đơn giá tổng hợp trong HSDT. Ví dụ như sau:
- HSMT mời SX, lắp dựng cọc BTCT: 27 cọc.
Trong bản vẽ thì gồm khối lượng BT, cốt thép, ván khuôn, móng,... Mình muốn tính đơn giá cho một cọc BTCT trực tiếp trên Escon 2012 thì phải làm thế nào?