Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS

Phiên bản đầy đủ: Hướng dẫn tính giá ca máy theo định mức máy 1134 trên phần mềm dự toán Escon
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Ngày 08 tháng 10 năm 2015 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định Số 1134/QĐ-BXD Về việc Công bố định mức các hao phí xác định

giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (Thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BXD). Chúng ta cùng điểm qua cách tính giá ca máy theo định mức máy 1134 và theo TT06/2010:
1. Bổ xung và thay đổi định mức máy của 1 số loại máy, bỏ 1 số máy có công suất thấp
2. Tỷ lệ % giá trị thu hồi máy :

- Theo định mức máy 1134:  Đối với máy có nguyên giá từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) trở lên giá trị thu hồi tính bằng
10% nguyên giá;

- Theo thông tư 06/2010:
Với máy có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên giá trị thu hồi nhỏ hơn hoặc bằng 5% nguyên giá. Không tính giá trị thu hồi với máy có nguyên giá nhỏ hơn 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).
3. Hệ số nhiên liệu phụ:
- Theo định mức máy 1134:
Hệ số chi phí nhiên liệu phụ cho một ca máy làm việc có giá trị tùy theo từng loại máy và Điều kiện cụ
thể của công trình. Hệ số chi phí nhiên liệu phụ có giá trị trong Khoảng như sau:
+ Động cơ xăng: 1,01 đến 1,03

+ Động cơ diesel: 1,02 đến 1,05
+ Động cơ điện: 1,03 đến 1,07
- Theo thông tư 06/2010:

Hệ số chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ cho một ca máy làm việc được quy định như sau:
+ Động cơ xăng: 1,03
+ Động cơ Diezel: 1,05
+ Động cơ điện: 1,07
4. Theo định mức máy 1134 Bộ xây dựng không còn ban hành nguyên giá máy. Nguyên giá máy này chúng ta phải chờ hướng dẫn của địa phương mà ta lập dự toán (nếu không có chúng ta có thể dựa vào nguyên giá theo TT06/2010)

Hướng dẫn tính giá ca máy theo định mức máy 1134 trên phần mềm dự toán Escon:

B1: Vào bảng "GIÁ VẬT TƯ"

- Chọn định mức máy => Chọn "Dinh muc may 1134"

[Image: 1.png]

- Chọn Tính giá CM => Lựa chọn "Tính trực tiếp"

[Image: 2.png]

B2: Vào sheet phân tích máy

- Lựa chọn nguyên giá máy

[Image: 3.png]

- Nhập giá nhiên liệu hiện tại, điều chỉnh hệ số nhiên liệu phụ theo hướng dẫn của địa phương lập dự toán

[Image: 4.png]

Link xem video hướng dẫn tính giá ca máy theo định mức máy 1134 trên phần mềm dự toán Escon
https://www.youtube.com/watch?v=aiedh-lILEo