Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS

Phiên bản đầy đủ: Escon hiển thị font sai
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[Image: loiescon1.png]

Cách nào để sửa vậy ACE ???

Với lại làm sao biết được mình đang dùng xi măng PC30 hoặc PC40 (nhìn vào đâu để biết). Khi muốn chuyển đổi thì thao tác thế nào ợ !!!

Mong các ACE hướng dẫn giùm vì mới sử dụng Escon có 15 phút trước (từ nào giờ chưa có bít dự toán là gì cả)