Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
Bài tập mẫu cho phần mềm - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://cic.com.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Phần mềm Tư vấn Xây dựng (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Phần mềm VinaSAS - Tính toán thiết kế khung hỗn hợp (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Chủ đề: Bài tập mẫu cho phần mềm (/showthread.php?tid=1039)Bài tập mẫu cho phần mềm - deathofwar - 18/04/13

Tối đang sử dụng thử phần mềm VINASAS này, tuy nhiên nếu có những bài tập mẫu cho các bài toán thì tốt quá.
không biết công ty mình khi bán SP có kèm theo sách bài tập không?
có thể trả lời câu hỏi của tôi qua email: cuong0401@gmail.com


RE: Bài tập mẫu cho phần mềm - vuthin - 18/04/13

[amquote]
(18/04/13, 11:44 AM)deathofwar Đã viết: Tối đang sử dụng thử phần mềm VINASAS này, tuy nhiên nếu có những bài tập mẫu cho các bài toán thì tốt quá.
không biết công ty mình khi bán SP có kèm theo sách bài tập không?
có thể trả lời câu hỏi của tôi qua email: cuong0401@gmail.com
[/amquote
Vinasas có file ví dụ sau khi bạn cài ra bạn có thể mở ví dụ lên để kiểm tra.