Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
Các tài liệu về Cước vận chuyển - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://cic.com.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Phần mềm Tư vấn Xây dựng (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Phần mềm Dự toán Escon (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=2)
+---- Diễn đàn: Kho tài liệu sưu tầm (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=41)
+---- Chủ đề: Các tài liệu về Cước vận chuyển (/showthread.php?tid=111)Các tài liệu về Cước vận chuyển - hoedt - 02/06/10

Định mức km khu vực phía bắc


RE: Các tài liệu về Cước vận chuyển - hoedt - 02/06/10

Cước vận chuyển 89/2000/QĐ-BVGCP ngày 13/11/2000 về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô


RE: Các tài liệu về Cước vận chuyển - hoedt - 02/06/10

Cước vận chuyển Long An
Số 11/2007/QĐ-UBND ngày 07/03/2007 Về việc ban hành bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường sông trên địa bàn tỉnh Long An


RE: Các tài liệu về Cước vận chuyển - xamexavi - 02/06/10

Cước Vận chuyển tỉnh Sơn La
Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 02-12-2009 của UBND tỉnh Sơn La về quy định cước vận tải hàng hóa bằng ô tô.

Cước Vận chuyển tỉnh Quảng Ngãi
Quyết định số 15 /2007/QĐ-UBND/Ngày13 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Quy định cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh QN


RE: Các tài liệu về Cước vận chuyển - hluong - 04/06/10

Cước 78/2008/QĐ-UBND ngày 07/03/2008 tỉnh Gia Lai.
Quyết đinh số: 15 /2007/QĐ-UBND, ngày13 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi


RE: Các tài liệu về Cước vận chuyển - hluong - 08/06/10

QĐ số 104/2006/QĐ-UB ngày 06 tháng 12 năm 2006 về biểu giá cước vận chuyển háng hóa bằng ô tô của tỉnh Gia Lai


RE: Các tài liệu về Cước vận chuyển - hluong - 09/09/10

Biểu cước vận chuyển hàng hóa của tỉnh Quảng Trị
Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008
của UBND tỉnh Quảng Trị


RE: Các tài liệu về Cước vận chuyển - phamtrongtinh_cddhxd - 25/10/12

Bạn nào có Quyết định số 1316/QD-UBND Thua thiên hue ngày 27 thang 5 nam 2009 không cho mình xin
Cám ơn nhiều!


RE: Các tài liệu về Cước vận chuyển - hung.cic - 30/10/12

Cước vận chuyển tỉnh Quảng Nam
QĐ Số 4185 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 quyết định ban hành đơn giá và quy định về tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô được thanh toán từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam[/amquote]
[amquote]
(25/10/12, 06:20 PM)phamtrongtinh_cddhxd Đã viết: Bạn nào có Quyết định số 1316/QD-UBND Thua thiên hue ngày 27 thang 5 nam 2009 không cho mình xin
Cám ơn nhiều!

Bạn Download theo link phía dưới nhé :[/amquote]


RE: Các tài liệu về Cước vận chuyển - hlvodich - 31/10/12

Anh chị nào có cước vận chuyển của Quảng Ninh năm 2011 hoặc 2012 ko cho mình xin với.