Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
Tổng hợp các giáo trình, bài giảng - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://cic.com.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Tài liệu chuyên nghành xây dựng (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1615)
+--- Diễn đàn: Sách chuyên nghành xây dựng (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1618)
+--- Chủ đề: Tổng hợp các giáo trình, bài giảng (/showthread.php?tid=1141)Tổng hợp các giáo trình, bài giảng - Thanh.cic - 04/10/13

Để cho việc tìm kiếm thông tin, tra cứu trên các giáo trình, bài giảng trên Diễn đàn được dễ dàng, thuận tiện. BQL xin chia sẻ và tổng hợp lại một số bài viết do các thành viên đã post trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, các Bài giảng, giáo trình chưa có trên đây các thành viên có thể chia sẻ để mọi người trong diễn đàn tham khảo
1. Sức bền vật liệu
https://www.dropbox.com/sh/lfqzd1n7lg1yohd/BCQibb8sb8
2. Cơ học kết cấu (TG: Lều Thọ Trình)
https://www.dropbox.com/s/62aqocdi6b2uvgs/C%C6%A1%20h%E1%BB%8Dc%20k%E1%BA%BFt%20c%E1%BA%A5u%20-%20L%E1%BB%81u%20Th%E1%BB%8D%20Tr%C3%ACnh.rar
3. Cơ lý thuyết
https://www.dropbox.com/sh/4fxs7y83twwapay/4HrSRL_UsQ
4. Động lực học công trình (Trường ĐHGTVT)
https://www.dropbox.com/sh/9yxf5k2cw3ory54/zhYK1RVpWn
5. Nguyên lý thiết kế cấu tạo công trình
https://www.dropbox.com/s/ljksjk7rln2jw7f/NguyenLyThietKeCauTaoCacCongTrinhKienTruc.pdf.pdf
6. Nền móng
https://www.dropbox.com/sh/nm60kgp03g7zvnj/FwBhb8BVIE
7. Kết cấu bê tông dự ứng lực
https://www.dropbox.com/s/ylpjkoy8o6joyly/idoc.vn_bai-giang-ket-cau-be-tong-du-ung-luc-ngo-dang-quang.pdf
8. Trắc địa công trình
https://www.dropbox.com/sh/fmg4w3jp3p1iiwl/qqmBRD8QKC
9. Vật liệu xây dựng
https://www.dropbox.com/s/ft9a14vqyw496j8/Giao%20trinh%20vat%20lieu%20xay%20dung.PDF
10. Bê tông cường độ cao
https://www.dropbox.com/sh/gnav1ot2fxotjri/_NOouF8OuI
11. Giải tích (Trường ĐHGTVT)
https://www.dropbox.com/sh/hji2kljsiwoadoi/iBH9wkkjKh
12.Thủy Lực thủy văn
https://www.dropbox.com/sh/r3as1dp95glydfq/gPS0b0DDY1RE: Tổng hợp các giáo trình, bài giảng - dieulypretty - 21/09/15

Hi anh. Thanks a da chia se. Rat vui vi duoc biet anh tren dien dan


RE: Tổng hợp các giáo trình, bài giảng - Thanh.cic - 24/09/15

Các link này chắc lâu rồi nên bị hỏng. nếu bạn cần tài liệu gì cứ gửi mail lại cho mình. mình sẽ gửi cho bạn qua mail nhé


RE: Tổng hợp các giáo trình, bài giảng - thanhdattm - 06/03/19

Thanks các tài liệu rất hay của bạn!  blushing blushing blushing blushing blushing blushing