Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
Tính đơn giá tổng hợp trong Escon2012 ? - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://cic.com.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Phần mềm Tư vấn Xây dựng (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Phần mềm Dự toán Escon (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Chủ đề: Tính đơn giá tổng hợp trong Escon2012 ? (/showthread.php?tid=1174)Tính đơn giá tổng hợp trong Escon2012 ? - showbiztv - 25/04/14

Xin giúp đỡ về cách tính đơn giá tổng hợp trong HSDT. Ví dụ như sau:
- HSMT mời SX, lắp dựng cọc BTCT: 27 cọc.
Trong bản vẽ thì gồm khối lượng BT, cốt thép, ván khuôn, móng,... Mình muốn tính đơn giá cho một cọc BTCT trực tiếp trên Escon 2012 thì phải làm thế nào?