Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
Thông báo mở lớp dạy Dự toán, kết cấu hoàn toàn MIỄN PHÍ - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://cic.com.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Thông báo, thông tin từ ban quản trị (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=37)
+--- Diễn đàn: THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO PHẦN MỀM MIỄN PHÍ (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=45)
+--- Chủ đề: Thông báo mở lớp dạy Dự toán, kết cấu hoàn toàn MIỄN PHÍ (/showthread.php?tid=158)

Trang: 1 2 3


RE: Thông báo mở lớp dạy Dự toán, kết cấu hoàn toàn MIỄN PHÍ - nguyen thanh truong - 12/04/14

trong TP HCM có mở lớp nào miễn phí không vậy diễn đàn?