Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬN KEY MỀM BẢN QUYỀN MIỄN PHÍ PHẦN MỀM DỰ TOÁN CIC - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://cic.com.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Phần mềm Tư vấn Xây dựng (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Phần mềm Dự toán Escon (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Chủ đề: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬN KEY MỀM BẢN QUYỀN MIỄN PHÍ PHẦN MỀM DỰ TOÁN CIC (/showthread.php?tid=1712)HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬN KEY MỀM BẢN QUYỀN MIỄN PHÍ PHẦN MỀM DỰ TOÁN CIC - Thanh.cic - 01/06/16

Hiện tại chúng tôi có tổ chức mở lớp đào tạo dự toán chuyên sâu. Hình thức cầm tay chỉ việc và thực hành trực tiếp. Hướng dẫn lập dự toán theo văn bản mới nhất 2016 (TT06/2016, TT05, Tính ca máy theo 1134...) Các bạn tham gia khóa học sẽ được tặng miễn phí key phần mềm dự toán Escon bản quyền.

Để đăng ký các bạn làm theo hướng dẫn sau


B1: Chạy phần mềm dự toán Escon và lấy mã code trên máy


- Mở chương trình dự toán Escon: Vào thư mục cài đặt phần mềm chọn đến file "ESCON.EXE" click chuột phải chọn "Run as administrator"

[Image: 9.png]

-  Chọn mục công cụ => Kích hoạt bản quyền = Nhập tên và Serial Number (Lấy serial number theo bảng đăng ký)


[Image: 11.png]

Vào link đăng ký để lấy Serial numbe
r: https://docs.google.com/a/cic.com.vn/forms/d/1juC0AN9nmLvw8XHp7OSgdKMcTRw2b4V5ZjUDHVn5iDI/viewform


[Image: 10.png]

[Image: 12.png]
[Image: 13.png]

B2:  Đăng ký thông tin để nhận key mềmLink đăng ký: https://docs.google.com/a/cic.com.vn/forms/d/1juC0AN9nmLvw8XHp7OSgdKMcTRw2b4V5ZjUDHVn5iDI/viewform


[Image: 16.png]

B3: Nhận mã kích hoạt và đăng ký bản quyền

- Mã đăng ký sẽ được gửi vào email mà các bạn đăng ký


RE: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬN KEY MỀM BẢN QUYỀN MIỄN PHÍ PHẦN MỀM DỰ TOÁN CIC - AxaEngineers - 28/10/16

cảm ơn bạn nhiều.


RE: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬN KEY MỀM BẢN QUYỀN MIỄN PHÍ PHẦN MỀM DỰ TOÁN CIC - Thanh.cic - 16/11/16

Vẫn đăng ký được bạn nhé