Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
TỔNG HỢP VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ TOÁN ESCON - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://cic.com.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Phần mềm Tư vấn Xây dựng (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Phần mềm Dự toán Escon (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Chủ đề: TỔNG HỢP VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ TOÁN ESCON (/showthread.php?tid=1829)TỔNG HỢP VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ TOÁN ESCON - Thanh.cic - 07/07/16

Video Tổng quan về phần mềm dự toán Escon


 
Hướng dẫn tạo, lưu, chia sẻ mẫu dự toán địa phương

 
Hướng dẫn thao tác tính giá ca máy

 
Hướng dẫn thao tác tính giá Nhân công

 
Hướng dẫn thao tác trên sheet Giá vật tư

 
Hướng dẫn tính cước vận chuyển

 
Hướng dẫn nhập tiên lượng từ Excel, ghép tiên lượng từ nhiều nguồn khác nhau

 
Hướng dẫn sử dụng sheet Tiên lượng

Hướng dẫn cập nhập thông tư 06/206


HƯỚNG DẪN TÍNH NHÂN CÔNG THEO THÔNG TƯ 05/2016

Hướng dẫn tính nhân công theo QD7414

 Hướng dẫn tính nhân giá ca máy theo ĐMM 1134
Xem thêm video hướng dẫn tại đây