Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
Mình đang cần cập nhật đơn giá 3384 cua HCM - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://cic.com.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Phần mềm Tư vấn Xây dựng (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Phần mềm Dự toán Escon (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Chủ đề: Mình đang cần cập nhật đơn giá 3384 cua HCM (/showthread.php?tid=2780)Mình đang cần cập nhật đơn giá 3384 cua HCM - son_nguyen - 20/05/17

Hi admin

Cho hỏi phần mềm escon 12 đã cập nhật đơn giá theo QD3384 cua TP.HCM chưa dzạ?

Xin cảm ơn.


RE: Mình đang cần cập nhật đơn giá 3384 cua HCM - Thanh.cic - 26/05/17

Bạn Sơn để lại số điện thoại bên mình liên hệ tư vấn cho bạn nhé