Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
Tổng hợp các VIDEO hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon 2012 - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://cic.com.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Phần mềm Tư vấn Xây dựng (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Phần mềm Dự toán Escon (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Chủ đề: Tổng hợp các VIDEO hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon 2012 (/showthread.php?tid=521)

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Tổng hợp các VIDEO hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon 2012 - nhhacic - 25/07/11

Hướng dẫn sử dụng phần sheet Tiên lượng:

http://cic.com.vn/uploads/cicuploads/Escon8/TienLuong_DG.flv
RE: Tổng hợp các VIDEO hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon 2012 - nhhacic - 26/07/11

Hướng dẫn nhập tiên lượng từ Excel, ghép tiên lượng từ nhiều nguồn khác nhau

http://cic.com.vn/uploads/cicuploads/Escon8/ImportXLS.flv


RE: Tổng hợp các VIDEO hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon 2012 - nhhacic - 26/07/11

Hướng dẫn tính cước vận chuyển cơ giới (đường bộ)

http://cic.com.vn/uploads/cicuploads/Escon8/CuocVCCG.flv

RE: Tổng hợp các VIDEO hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon 2012 - nhhacic - 26/07/11

Hướng dẫn tính cước vận chuyển đường thuỷ

http://cic.com.vn/uploads/cicuploads/Escon8/CuocVCDT.flvRE: Tổng hợp các VIDEO hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon 2012 - nhhacic - 26/07/11

Hướng dẫn tính cước vận chuyển thủ công

http://cic.com.vn/uploads/cicuploads/Escon8/CuocVCTC.flv


RE: Tổng hợp các VIDEO hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon 2012 - nhhacic - 27/07/11

Hướng dẫn thao tác trên bảng tổng hợp vật tư

http://cic.com.vn/uploads/cicuploads/Escon8/TongHopVT.flv

RE: Tổng hợp các VIDEO hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon 2012 - nhhacic - 28/07/11

Hướng dẫn thao tác trên bảng tổng hợp nhân công

http://cic.com.vn/uploads/cicuploads/Escon8/TongHopNC.flv


RE: Tổng hợp các VIDEO hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon 2012 - donytuan - 28/07/11

các video này mình thấy rất hay, nhung nên dùng lời nói thi dễ hiểu hơn là chú thích. vì trong lúc xem video thi ko thể nhìn chú thích dc nữa.


RE: Tổng hợp các VIDEO hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon 2012 - nhhacic - 28/07/11

(28/07/11, 12:08 PM)donytuan Đã viết: các video này mình thấy rất hay, nhung nên dùng lời nói thi dễ hiểu hơn là chú thích. vì trong lúc xem video thi ko thể nhìn chú thích dc nữa.

Dùng lời nhiều khi giọng nó cứ ề à nghe buồn cười bạn ạ big green Bên mình chưa tuyển được phát thanh viên để ghi âm.
Tạm thời đoạn nào bạn cần đọc chú thích thì pause video vậy.


RE: Tổng hợp các VIDEO hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon 2012 - nhhacic - 28/07/11

Hướng dẫn thao tác trên bảng tổng hợp giá ca máy

http://cic.com.vn/uploads/cicuploads/Escon8/TongHopMay.flv