Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
Lỗi Phần mềm dự toán Escon 2012! - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://cic.com.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Phần mềm Tư vấn Xây dựng (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Phần mềm Dự toán Escon (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Chủ đề: Lỗi Phần mềm dự toán Escon 2012! (/showthread.php?tid=559)Lỗi Phần mềm dự toán Escon 2012! - xuan khanh - 03/10/11

Lỗi không lắp giá thông báo, các bạn vào đây sẽ thấy: http://www.mediafire.com/?d3r98skcy97gba7
cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying


RE: Lỗi Phần mềm dự toán Escon 2012! - vuthin - 04/10/11

Tôi đã xem file flash nói về lỗi tra giá thông báo của Escon2012 v3844. Chức năng tra giá thông báo đó là chức năng tra giá online. Chức năng này yêu cầu phải kết nối mạng. và nếu mạng bị ngắt kết nối nó sẽ báo lỗi do ko tra được CSDL giá thông báo. Bạn "Xuan khanh" có thể kiểm tra lại chức năng này.


RE: Lỗi Phần mềm dự toán Escon 2012! - nhhacic - 04/10/11

(04/10/11, 01:09 AM)vuthin Đã viết: Tôi đã xem file flash nói về lỗi tra giá thông báo của Escon2012 v3844. Chức năng tra giá thông báo đó là chức năng tra giá online. Chức năng này yêu cầu phải kết nối mạng. và nếu mạng bị ngắt kết nối nó sẽ báo lỗi do ko tra được CSDL giá thông báo. Bạn "Xuan khanh" có thể kiểm tra lại chức năng này.

Chính xác, lỗi này là do ko có kết nối internet nên ko thể tra được giá thông báo từ máy chủ của chúng tôi.