Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
Help me: ESCON 2012 không nhận khóa cứng - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://cic.com.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Phần mềm Tư vấn Xây dựng (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Phần mềm Dự toán Escon (https://cic.com.vn/forums/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Chủ đề: Help me: ESCON 2012 không nhận khóa cứng (/showthread.php?tid=794)Help me: ESCON 2012 không nhận khóa cứng - duc091368 - 14/06/12

Xin hỏi anh Hoàng Hà máy của tôi sau khi cài đặt xong hết (cài phần mềm, cài Driver Rockey) cắm khóa cứng thấy đèn khóa cứng báo đã nhận (đèn sáng liên tục) nhưng khi mở phần mềm lên thì vẫn thấy báo là bản Education, vậy phải sửa lỗi thế nào đây. Tôi đã download bộ cái mới hiện nay rồi.


RE: Help me: ESCON 2012 không nhận khóa cứng - nhhacic - 15/06/12

[amquote]
(14/06/12, 05:11 PM)duc091368 Đã viết: Xin hỏi anh Hoàng Hà máy của tôi sau khi cài đặt xong hết (cài phần mềm, cài Driver Rockey) cắm khóa cứng thấy đèn khóa cứng báo đã nhận (đèn sáng liên tục) nhưng khi mở phần mềm lên thì vẫn thấy báo là bản Education, vậy phải sửa lỗi thế nào đây. Tôi đã download bộ cái mới hiện nay rồi.
[/amquote]

Anh vui lòng bấm nút "Hỗ trợ trực tuyến" rồi liên hệ với 1 trong các kỹ thuật đang online để được kiểm tra trực tiếp trên máy của anh xem nguyên nhân tại sao nhé.


RE: Help me: ESCON 2012 không nhận khóa cứng - ks.trinh - 29/11/16

Mình cũng bĩ


RE: Help me: ESCON 2012 không nhận khóa cứng - Thanh.cic - 02/12/16

Trong trường hợp máy báo không nhận khóa bạn tải driver khóa cứng theo link này cài lên là được nhé: cic.com.vn/tienich/khoacung/caidatkhoa.exe