Tìm kiếmThành viênLịchTrợ giúp Xin chào quý khách! Đăng ký
Tính năng mới / sửa lỗi qua từng phiên bản dự toán Escon 6
Đánh giá chủ đề:
  • 1 Vote(s) - Trung bình 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
07/05/10, 04:39 PM, (Sửa đổi lần cuối: 30/03/12, 11:00 AM bởi cichcm.)
#1
Tính năng mới / sửa lỗi qua từng phiên bản dự toán Escon 6
6.2.3621
- Sửa lỗi in bảng tổng hợp vật tư dạng demo
6.2.3616
- Sửa lỗi cộng chi phí trung chuyển trong phần tính cước vận chuyển
6.2.3613
- Hiển thị logo theo yêu cầu của Huế
- Thêm bảng cước vận chuyển 3271/Sơn La
6.2.3612
- Chỉnh sửa hệ số phần phân tích vật tư
6.2.3611
- Sửa lỗi xoá dòng (dòng 121, module CEdit)
- Sửa lỗi sai thứ tự mẫu bảng tổng hợp kinh phí hạng mục
6.2.3610
- Sửa lỗi "Subscript out of range" trong module SaveHaoPhi
- Sửa lỗi mất giá của tạm tính khi mở lại file của phiên bản cũ
6.2.3607
- Trình bày lại mẫu THKPHM - Mẫu trực tiếp
6.2.3606
- Thay đổi máy chủ nâng cấp đơn giá giúp quá trình cập nhật đơn giá ổn định và tốc độ tốt hơn
6.2.3603
- Sửa lỗi bảng cước vận chuyển cơ giới
- Bổ xung tính năng in cho mẫu chiết tính và dự thầu Huế
6.2.3602
- Chỉnh sửa một số mục cho phù hợp với đặc thù của tỉnh Thừa Thiên - Huế
6.2.3599
- Sửa lỗi "Invalid argument" tại module Hạng mục dòng 124
- Sửa lỗi "Invalid cell reference" tại hàm Run dòng 222
- Sửa lỗi đọc hệ số mặc định
- Sửa lỗi đổi đơn giá
6.2.3598
- Sửa lỗi tra hệ số chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư đối với giá trị xây lắp nhỏ hơn 10 tỷ theo định mức 957
6.2.3596
- Cho phép thêm nhiều loại chi phí trong bảng tổng hợp chi phí công trình
- Sửa lỗi cập nhật chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá
- Cho phép sửa tên các bảng biểu mà không bị đổi lại sau khi mở lại bảng
- Cập nhật tỷ trọng vật liệu, bậc hàng cho đơn giá Thừa Thiên Huế
6.2.3595
- Sửa công thức tính toán cước vận chuyển thủ công
6.2.3594
- Nâng cấp engine tính toán Cước Vận Chuyển (tốc độ cực nhanh, thao tác cực kỳ thuận tiện, nhanh...)
- Tách bảng cước vận chuyển thủ công ra thành 1 bảng riêng
6.2.3588
- Thêm định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình (957/QĐ-BXD)
- Thêm tính năng ghép bảng tổng hợp chi phí từ nhiều file dự toán
6.2.3584
- Thêm tính năng tự xác định hệ số phụ cấp khu vực dựa trên hệ số khu vực
6.2.3582
- Sửa lỗi tổng hợp kinh phí mẫu TT 09
- Sửa lỗi hiển thị cửa sổ hao phí đối với 1 số độ phân giải màn hình
6.2.3580
- Sửa lỗi nhân hệ số điều chỉnh máy thi công trong bảng tổng hợp máy thi công
- Sửa lỗi đọc dữ liệu từ Excel đối với file dài
- Thêm 2 bảng cước vận chuyển của Sơn La (khi cập nhật yêu cầu ghi đè file cước vận chuyển)
6.2.3578
- Thêm tính năng in đơn giá chi tiết
- Sửa lỗi ghi tỷ trọng vật liệu vào bảng từ điển vật tư
6.2.3576
- Sửa lỗi cộng giá bảng giá thiết bị
6.2.3574
- Sửa lỗi The Microsoft Jet database engine stopped the process because you and another user are attempting to change the same data at the same time
6.2.3573
- Sửa lỗi undo/redo
6.2.3572
- Sửa lỗi lấy nhầm cột nhân công trong bảng chiết tính
6.2.3570
- Sửa lỗi lưu dữ liệu tỷ trọng vật liệu trong phần cước vận chuyển
- Chỉnh sửa bảng chiết tính khi kể đến thành phần cước vận chuyển vật liệu khác
6.2.3568
- Sửa lỗi xuất kết quả tiến độ thi công ra DWG
6.2.3562
- Sửa lỗi không hiển thị số trong bảng tiên lượng
- Sửa lỗi in tổng hợp vật tư bị hiện 10 số sau dấu phẩy
- Sửa lỗi tự động ngắt tên công tác khi nhập dữ liệu dài rộng cao (nhận dạng nhầm công thức)
6.2.3560
- Sửa lỗi Setuptoolbar
6.2.3558
- Sửa lỗi hoán chuyển PC30-PC40
- Thêm tính năng lập đơn giá chi tiết (điền giá từ bảng chiết tính vào bảng tiên lượng)
6.2.3556
- Sửa lỗi hiển thị bảng vân chuyển vật liệu lên cao
6.2.3554
- Thêm bảng tính dự phòng phí
6.2.3552
- Sửa lỗi thay lại đơn giá cho công tác bị mất công thức
6.2.3550
- Cho phép in cột nguồn mua trong phần Cước vận chuyển
- Thêm mẫu in trong phần tổng hợp vật tư
6.2.3548
- Sửa lỗi phần cước vận chuyển
6.2.3544
- Tự động cập nhật file tinh.mdb
- Sửa lỗi mở file cũ không nhận đơn giá
6.2.3542
- Thêm tính năng tự động ghi (AutoSave)
- Sửa lỗi "Subscript out of range" trong lệnh gán hệ số hiện tại
6.2.3540
- Sửa lỗi ghi hao phí nhân công bằng giá gốc
- Sửa lỗi in chiết tính dự thầu mẫu thông tư 18
6.2.3538
- Cho phép nhập nhanh nhiều dòng cước trong phần cước vận chuyển
6.2.3536
- Cho phép nhận dạng tệp tin Excel có công thức diễn giải trong cùng tên công tác
6.2.3534
- Thêm tính năng tự động cập nhật đơn giá mới
- Sửa lỗi hệ số bậc hàng trong công thức tính cước vận chuyển cơ giới
6.2.3532
- Sửa lỗi hệ số mẫu ngang phần chiết tính
- Sửa lỗi không giữ lại công thức trong phần tiên lượng
6.2.3530
- Sửa lỗi SetupToolBar (Automation error The object invoked has disconnected from its clients.)
- Sửa lỗi tạo báo cáo phầ tổng hợp vật tư (Too many fields defined)
- Sửa lỗi chiết tính dự thầu mẫu Dự thầu ngang, chi phí khác dọc (Lỗi Sai địa chỉ)
- Sửa lỗi SetFontName trong form Main
- Sửa lỗi đóng bảng (Operation is not allowed in this context)
- Sửa lỗi GridHP_LostFocus (Sai địa chỉ)
- Sửa lỗi tính công tác hiện tại (Invalid use of Null)
- Sửa lỗi tính nhiều công tác (Invalid use of Null)
- Sửa lỗi tính công tác hiện tại (Operation is not allowed when the object is closed)
- Sửa lỗi lấy hao phí (Invalid use of Null)
- Sửa lỗi ẩn dòng theo mẫu in (Invalid procedure call or argument)
6.2.3528
- Sửa lỗi chiết tính dự thầu có chi phí chung bằng nhân công nhân hệ số
- Sửa lỗi đóng bảng (lỗi 3219)
6.2.3526
- Thêm tính năng chạy mạng (network)
6.2.3524
- Sửa lỗi chi phí lán trại bằng 0 trong Bảng chi phí xây dựng
- Bổ sung mẫu tổng hợp kinh phí hạng mục theo kiểu miền nam
6.2.3520
- Sửa lỗi đọc tệp tiên lượng do stCAD xuất ra
6.2.3518
- Sửa lỗi đọc dữ liệu từ bảng Từ điển vật tư trong phần cước vận chuyển
- Cho phép người dùng bật tắt chế độ đăng ký thông tin khách hàng
6.2.3516
- Cho phép bật tắt tính năng tự động cập nhật (AutoUpdate)
6.2.3514
- Sửa lỗi bảng cước VC thủ công khi thêm bớt công tác
6.2.3512
- Tự động xoá các tệp tin nháp
- Sửa lỗi tạo mới bị xoá mất dữ liệu mdb
6.2.3510
- Sửa lỗi sai công thức trong phần Chiết tính
6.2.3506
- Thêm phần tính chi phí kiểm toán và thẩm tra phê duyệt trong bảng tổng hợp kinh phí
6.2.3504
- Sửa lỗi hiển thị sai bảng cước VC khi thêm bớt công tác
- Thêm phần in bảng Tổng hợp chi phí xây dựng (phần thầu)
6.2.3502
- Sửa lỗi bị thoát chương trình khi ghi lại dữ liệu
- Bổ sung mẫu chiết tính dự thầu theo thông tư 18 - 2008
- Sửa lỗi BOF và EOF trong phần tính cước vận chuyển
- Sửa lỗi công thức thành tiền phần cước chung chuyển thủ công
6.2.3500
- Bổ sung điều chỉnh hệ số vật liệu theo từng loại vật tư
6.2.3498
- Bổ sung tính năng lựa chọn dữ liệu từ từ điển vật tư trong phần tính cước vận chuyển
6.2.3496
- Sửa lỗi trong bảng chiêt tính khi có 2 (nhiều) vật tư cùng mã nhưng khác tên
- Sửa lỗi trong bảng Phân tích vật tư khi tồn tại hạng mục không chứa công tác nào
6.2.3494
- Sửa lỗi trong bảng chiết tính, phần ghi chi phí khác
6.2.3492
- Sửa lỗi in bảng giá Vật tư
- Sửa lỗi: Chương trình tự thoát khi vào mục Thêm sửa đơn giá
- Cập nhật cách tính cước vận chuyển trong các trường hợp đặc biệt
6.2.3490
- Từ Phiên bản 6.2.3490 người sử dụng được yêu cầu khai báo thông tin khách hàng để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt hơn.
- Sửa lỗi in bảng cước vận chuyển khi cự ly tính cước và tra cước khác nhau
- Cho phép in bảng cước trung chuyển thủ công
- Sửa lỗi ở bảng cước trung chuyển thủ công
- Sửa lỗi chỉ in phần vật tư trong Phân tích vật tư
- Thêm bảng cước tỉnh Lào Cai
- Sửa lỗi xoá dòng cước trong bảng cước vận chuyển cơ giới
- Sửa lỗi định dạng số của cột tỉ trọng trong bảng cước trung chuyển thủ công
- Sửa lỗi trong công thức tính cước vận chuyển trong bảng cước vận chuyển cơ giới
- Sửa lỗi in ấn bảng cước vận chuyển
- Thêm tính năng tính cước trung chuyển (cước vận chuyển đường bộ)
- Sửa lỗi tra thuế trong tính cước vận chuyển cơ giới
- Sửa lỗi không tạo được file mới khi đang làm trên file cũ
- Sửa lỗi in bìa
- Sửa lỗi 'Gán hệ số chi phí' trong tổng hợp kinh phí hạng mục
- Sửa lỗi in tổng hợp vật tư không in VT khác và máy khác
- Sửa lỗi tính lại đơn giá cho các công tác tạm tính
- Sửa lỗi kết quả bị lệch khi xuất ra Excel
- Sửa lỗi không lưu tên đơn giá sau khi đổi đơn giá
- Sửa lỗi trong bảng Cước vận chuyển
- Sửa lỗi Không thể mở bộ nhớ ở module Dự thầu
- Sửa lỗi hệ số khi in tổng hợp kinh phí xây dựng
- Tổng hợp vật tư vận chuyển lên cao theo link đến bảng PTVT
- Phân tích vật tư có đánh dấu công tác trên cao
- Thêm mục tự động cập nhật
Nguyễn Hoàng Hà
hoangha@cic.com.vn
Add Thank You Trích dẫn


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách
Liên hệCông ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựngLên trênLưu trữRSS