Hãng Canarina

Hãng Canarina

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

DISPER software là một phần mềm phân tích sự phát tán không khí ô nhiễm. Chương trình của phần mềm sẽ tính toán nồng độ chất ô nhiễm trong mỗi điểm của không khí, xem xét trong những nguồn gây ô nhiễm và các điều...

Liên hệ
Đăng ký mua