Mô hình phân tán Screening Air

Mô hình phân tán Screening Air

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Mô hình phân tán Screening Air Breeze SCREEN3 cho phép mô hình 2D hoặc 3D cho 1 hoặc nhiều nguồn chất thải gây ô nhiễm trên cùng 1 mô hình

Liên hệ
Đăng ký mua