Phần mềm PERS (Xem lại Môi trường Đi bộ)

PERS

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

PERS (Phần mềm Xem lại Môi trường Đi bộ) là ứng dụng phần mềm mới và động để đánh giá chất lượng của môi trường cho phần dành để đi bộ. PERS có thể hộ trợ đưa ra các cơ hội để cải thiện đường...

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661