Phần mềm PHAROS

PHAROS

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Mô hình sóng Pharos được sử dụng để tính toán sự chuyển động sóng cộng hưởng ở các bến cảng. Mô hình này đã được áp dụng trong một loạt các dự án nghiên cứu và kỹ thuật trên toàn thế giới. Biện pháp thi...

Liên hệ
Đăng ký mua