RISK ANALYST

RISK ANALYST

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

BREEZE® Risk Analyst là hệ thống mô hình đánh giá rủi ro sức khoẻ con người và hệ sinh thái được thiết kế để tiến hành đánh giá đa chiều rủi ro sức khoẻ con người và mô hình đánh giá rủi ro hệ sinh...

Liên hệ
Đăng ký mua