Thiết bị đo địa chấn hố khoan

Thiết bị đo địa chấn hố khoan_Phương pháp crosshole

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Xác định vận tốc truyền sóng P, S trong kết cấu công trình từ đó xác định các khu vực bê tông yếu, vị trí không đồng nhất, lỗ rỗng trong kết cấu bê tông, các khoang rỗng trong thân đê, đập...

Liên hệ
Đăng ký mua

Đặng Văn Túc

0974541023

Nguyễn Văn Sơn

0967950338