Cân tải trọng điện tử

Cân tải trọng điện tử
Thông số kỹ thuật:- Màn hình hiển thị: LCD 36 x 67mm; 8 dòng x 21 ký tự.- Bàn phím 24 phím- Tần số RF 2,4 GHz. Phạm vi kết nối:o Trong nhà: 150mo Ngoài trời: 300m- Nhiệt độ hoạt động: -20 ÷ 600C.-...
 1.InfoThông số kỹ thuật:- Tải trọng đo: 250 - 50,000 kg- Sai số: ± 0,1% tải trọng đo lớn nhất.- Nhiệt độ môi trường: -20 ÷ 600C.- Cấp bảo vệ: IP66- Cấp chịu mưa nắng: NEMA4.- Màn hình hiển thị...
 1.InfoThông số kỹ thuật:- Tải trọng đo: 125 - 7,000 kg- Sai số: ± 0,1% tải trọng đo lớn nhất.- Nhiệt độ môi trường: -20 ÷ 500C.- Cấp bảo vệ: IP65 - Cấp chịu mưa nắng: NEMA4.- Màn hình hiển thị...
Thông số kỹ thuật:- Tải trọng đo: 250 - 50,000 kg- Sai số: ± 0,1% tải trọng đo lớn nhất.- Nhiệt độ môi trường: -20 ÷ 700C.- Cấp bảo vệ: IP66 - Cấp chịu mưa nắng: NEMA4.- Đơn vị hiển thị: Lbs hoặc Kgs...
 Thông số kỹ thuật:- Tải trọng đo: 250 - 50,000 kg- Sai số: ± 0,1% tải trọng đo lớn nhất.- Nhiệt độ môi trường: -20 ÷ 700C.- Cấp bảo vệ: IP66- Cấp chịu mưa nắng: NEMA4.- Màn hình hiển thị: 6 ký...
Thông số kỹ thuật:- Hệ số an toàn: 5:1, đối với loadcell và vòng kẹp. Tải trọng trung bình theo phương thẳng đứng của móc treo cho phép là ít nhất 4 lần tải trọng danh nghĩa. - Tải trọng cho...
Thông số kỹ thuật:- Hệ số an toàn: 5:1, đối với loadcell và vòng kẹp. Tải trọng trung bình theo phương thẳng đứng của móc treo cho phép là ít nhất 4 lần tải trọng danh nghĩa. - Tải trọng cho...
Thông số kỹ thuật:- Hệ số an toàn: 5:1, đối với loadcell và vòng kẹp. Tải trọng trung bình theo phương thẳng đứng của móc treo cho phép là ít nhất 4 lần tải trọng danh nghĩa. - Tải trọng cho...
Thông số kỹ thuật:- Hệ số an toàn: 5:1, đối với loadcell và vòng kẹp. Tải trọng trung bình theo phương thẳng đứng của móc treo cho phép là ít nhất 4 lần tải trọng danh nghĩa. - Tải trọng cho...
Thông số kỹ thuật:- Hệ số an toàn: 5:1, đối với loadcell và vòng kẹp. Tải trọng trung bình theo phương thẳng đứng của móc treo cho phép là ít nhất 4 lần tải trọng danh nghĩa. - Tải trọng cho...
Thông số kỹ thuật:- Hệ số an toàn: 5:1, đối với loadcell và vòng kẹp. Tải trọng trung bình theo phương thẳng đứng của móc treo cho phép là ít nhất 4 lần tải trọng danh nghĩa. - Tải trọng cho...
DAW 300 là hệ thống cân lưu động cho phép cân tải trọng xe ở chế độ tĩnh hoặc ở tốc độ thấp. DAW có thể lắp đặt ở bất kỳ khu vực nào trong thời gian vài phút. DAW 300 có khả năng đo được tải trọng xe...
Các tính năng và thông số kỹ thuật tiêu biểu của SAW Series 2:- Sản phẩm được EC thẩm định và chứng minh phù hợp với tiêu chuẩn OIML và EC.- Độ chính xác đo lường cao, đáng tin cậy.- Thiết bị sử dụng...
Các tính năng và thông số kỹ thuật tiêu biểu của SAW Series 1:- Sản phẩm được thẩm định và chứng minh phù hợp với tiêu chuẩn NIST Handbook 44 bởi NTEP.- Độ chính xác đo lường cao, đáng tin cậy.-...
Thông số kỹ thuật:- Tải trọng tối đa đo được: 10 đến 20 tấn/bàn cân (tùy theo từng model)  - Độ chính xác:   + Chế độ tĩnh (0 km/h): ± 2%   + Chế độ động (từ 0 ÷ 5 km/h...
Thông số kỹ thuật:- Tải trọng tối đa đo được: 6 đến 20 tấn/bàn cân (tùy theo từng model)  - Độ chính xác:   + Chế độ tĩnh (0 km/h): ± 2%   + Chế độ động (từ 0 ÷ 5 km/h...
Thông số kỹ thuật:- Tải trọng tối đa đo được: 6 đến 12.5 tấn/bàn cân (tùy theo từng model)  - Độ chính xác:   + Chế độ tĩnh (0 km/h): ± 2%   + Chế độ động (từ 0 ÷ 5 km/h...
Thông số kỹ thuật:- Tải trọng tối đa đo được: 1.5 đến 12.5 tấn/bàn cân (tùy theo từng model)  - Độ chính xác:   + Chế độ tĩnh (0 km/h): ± 2%   + Chế độ động (từ 0 ÷ 5 km...
Thông số kỹ thuật:- Tải trọng tối đa đo được: 0.6 đến 8 tấn/bàn cân (tùy theo từng model) - Độ chính xác:   + Chế độ tĩnh (0 km/h): ± 2%   + Chế độ động (từ 0 ÷ 5 km/h): ± 5...
Thông số kỹ thuật:- Tải trọng tối đa đo được: 6 đến 20 tấn/bàn cân (tùy theo từng model)  - Độ chính xác:   + Chế độ tĩnh (0 km/h): ± 2%   + Chế độ động (từ 0 ÷ 5 km/h...
Thông số kỹ thuật:- Tải trọng tối đa đo được: 6 đến 12.5 tấn/bàn cân (tùy theo từng model)  - Độ chính xác:   + Chế độ tĩnh (0 km/h): ± 2%   + Chế độ động (từ 0 ÷ 5 km/h...
Thông số kỹ thuật:- Tải trọng tối đa đo được: 1.5 đến 12.5 tấn/bàn cân (tùy theo từng model)  - Độ chính xác:   + Chế độ tĩnh (0 km/h): ± 2%   + Chế độ động (từ 0 ÷ 5 km...
Thông số kỹ thuật:- Bàn phím 17 phím chức năng.- Màn hình LCD 25mm, 6 ký tự.- Quản lý và thiết lập thông số từ máy tính thông qua DINITOOLS. - Máy in nhiệt tích hợp.- Hộp vận chuyển bằng nhựa...
Thông số kỹ thuật:- Bàn phím 5 phím chức năng.- Màn hình LCD 25mm, 6 ký tự.- Máy in nhiệt tích hợp.- Hộp vận chuyển bằng nhựa ABS, kích thước: 370x310x120mm.- Kết nối được với tối đa 8 bàn cân...