Advance Steel

Advance Steel

Phiên bản: 
Release 2015
Đơn vị phát triển: 
Autodesk

Phần mềm chi tiết hóa Advance Steel được xây dựng trên nền AutoCAD. Đó là phần mềm 3D thông minh có thể giúp bạn đẩy nhanh tiến độ thiết kế và chi tiết hóa bản vẽ.Tăng tốc độ chế tạo và xây dựng với các công cụ tự động tạo và phân phối bản vẽ. Tăng khả năng làm việc tương tác với các phần mềm hỗ trợ Revit Building Information (BIM).

Các tính năng của phần mềm Advance Steel features.

MÔ HÌNH KẾT CẤU THÉP - STEEL MODELING

 

 

Các đối tượng kết cấu thông minh.

Sử dụng thư viện đối tượng, trình hướng dẫn giúp tạo mô hình nhanh hơn

  

Kết nối các thông số thép

Tạo mô hình nhanh hơn với thư viện kết nối các thông số

  

Bộ công cụ kiểm tra mối nối thiết kế

Kiểm tra mối nối thiết kế trong thời gian thực

  

Cầu thang, lan can và cầu thang lồng.

Tăng tốc việc tạo mô hình hóa các cấu kiện khác như cầu thang, lan can, cầu thang lồng.

 

Hỗ trợ làm việc với các tấm kim loại và khai triển gấp tấm kim loại..

Nhanh chóng khai triển các thành phần tấm cho việc gấp một hình dạng bất kỳ

 

CHI TIẾT HÓA BẢN VẼ VÀ CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

  

Tạo các bản vẽ thi công – Shop drawings

Tạo ra các bản vẽ chính xác cho việc chế tạo

  

Tạo các bản vẽ mặt chiếu , General arrangement drawings.

Cung cấp các bản vẽ rõ rang cho việc lắp dựng tại công trường.

  

Bảng thống kê vật liệu – Bills of materials.

Nhanh chóng tạo ra các bảng thống kê vật liệu chính xác từ dữ liệu thiết kế.

  

Dữ liệu CNC.

Tạo các dữ liệu cho máy CNC

  

Tài liệu quản lý.

Quản lý đầy đủ các tài liệu người dùng.

 

Tích hợp chức năng kiểm soát các thay đổi.

Sử dụng các khoang vùng dạng đám mây để quản lý các sự thay đổi

 

KHẢ NĂNG CÔNG TÁC

 

Khả năng tương tác với AutoCAD Plant 3D.

Quy trình làm việc theo thời gian thực với phần mềm thiết kế bố trí nhà máy.

 

Liên kết hai chiều với Revit.

Có thể tăng tốc độ chế tạo với dữ liệu thiết kế Revit.

 

Tương tác với phần mềm phân tích Robot Structural

Tối ưu hóa cấu trúc người dùng với các kết nối hai chiều.

 

Khả năng tương tác với NavisWorks.

Tích hợp dữ liệu để xem xet lại toàn bộ dự án.

 

Tương tác với phần mềm MIS

Kết xuất dữ liệu qua KISS hay XML và tối ưu hóa chế tạo.

 

Chia sẻ công việc

Sử dụng công cụ làm việc hợp tác với mô hình, giúp quá trình sản xuất nhanh hơn

Video khác

 • AUTOCAD ADVANCE STEEL 2015 TUTORIAL PART 1
 • AUTOCAD ADVANCE STEEL 2015 TUTORIAL PART 2
 • AUTOCAD ADVANCE STEEL 2015 TUTORIAL PART 3
 • AUTOCAD ADVANCE STEEL 2015 TUTORIAL PART 4
 • AUTOCAD ADVANCE STEEL 2015 TUTORIAL PART 5
 • AUTOCAD ADVANCE STEEL 2015 TUTORIAL PART 6
 • AUTOCAD ADVANCE STEEL 2015 TUTORIAL PART 7
 • AUTOCAD ADVANCE STEEL 2015 TUTORIAL PART 8
 • AUTOCAD ADVANCE STEEL 2015 TUTORIAL PART 9
 • AUTOCAD ADVANCE STEEL 2015 TUTORIAL PART 10
 • AUTOCAD ADVANCE STEEL 2015 TUTORIAL PART 11
 • AUTOCAD ADVANCE STEEL 2015 TUTORIAL PART 12
 • AUTOCAD ADVANCE STEEL 2015 TUTORIAL PART 13
 • AUTOCAD ADVANCE STEEL 2015 TUTORIAL PART 14
 • AUTOCAD ADVANCE STEEL 2015 TUTORIAL PART 16