AutoCAD Revit Architecture Suite

AutoCAD Revit Architecture Suite

Tính năng cơ bản: 
Với gói phần mềm gồm 3 sản phẩm Revit Architecture và AutoCAD Architecture và AutoCAD đã biến khả năng linh hoạt vô song của Revit Architecture Suite thành lợi thế.

Với phần mềm AutoCAD hàng đầu trong lĩnh vực phác thảo cùng với những tiện ich mô hình thông tin xây dựng (BIM) trong ứng dụng Revit Architecture, kết quả đầu tư vào dữ liệu thiết kế và đào tạo sẽ được bảo vệ khi quý vị chuyển sang BIM với tốc độ của chính quý vị. Tăng cường khả năng điều phối cũng như chất lượng quản lý các thay đổi tự động xuyên suốt tất cả các thông tin dự án. Đồng thời cải thiện việc kinh doanh của quý vị nhờ vào chu kỳ sản xuất được thu ngắn, các tài liệu chất lượng cao cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng được tăng cường

Revit Architecture Suite là 1 bộ gồm 3 phần mềm là Autocad, AutoCAD Architecture & Revit Architecture vì thế người dùng có thể dễ dàng sử dụng cùng 1 lúc 2 công nghệ của AUTODESK là CAD và REVIT.

Trong Khi Autocad là 1 phần mềm dùng để phác thảo những bản vẽ kỹ thuật thì Revit architecture lại là công cụ có thể mô hình hoá những bản vẽ kỹ thuật đó. Khi chỉ dùng đơn thuần phần mềm thiết kế Autocad thì thời gian thiết kế trong môi trường 3D sẽ lâu hơn là Revit Architecture do Revit có 1 thư viện mẫu về kiến trúc và xây dựng đa dạng (dầm, tường, cột , sàn, phào, sàn, trần...)

Công nghệ CAD là công nghệ nền tảng (Platform) tuy nhiên công nghệ Revit lại đang được sử dụng rộng rãi tại các nước châu Âu và Châu Mỹ. Do đó sử dụng Revit cũng đồng nghĩa với việc bắt kịp công nghệ hiện đại của các nước phát triển

Giá của của Revit Architecture Suite với Autocad không chênh nhau đáng kể (300 USD) nhưng hiệu quả mang lại sẽ cao hơn rất nhiều so với việc sử dụng đơn thuần 1 phần mềm AutoCAD

Triển khai nhanh chóng các cấu kiện cơ bản (Host Elements) Sàn (Floors), Tường (Wall), Mái (Roofs), Trần (Ceilings), Thang (Stairs).. do có những thư viện mẫu đồ sộ và có thể tải thêm từ trang Web

Dễ dàng lắp đặt, thay đổi, và quản lý các thiết bị cho công trình (Componets Elements) Cửa đi(Doors), cửa sổ(Windows), đồ nội thất (Furniture), thiết bị gắn sàn cố định, và các thiết bị khác.

Nhanh chóng, linh hoạt, có tính liên kết quản lý và chính xác trong kết xuất bản vẽ của các quy chuẩn thiết kế ISO, JIS, DIN...Mặt bằng (Floor plans), Mặt trần (Ceiling plans), Mặt cắt (Sections), Mặt đứng (Elevations), 3D, Các bảng thống kê (Schedules).

Ứng dụng tiêu chuẩn xây dựng trong nước, các ghi chú về kết cấu, cấu kiện, vật liệu.

Liên kết tốt với các phần mềm khác trong việc chia sẻ tập tin