Biệt thự Quảng Bá - Tây Hồ

Biệt thự Quảng Bá - Tây Hồ

Biệt thự Quảng Bá - Tây Hồ
-Thiết kế năm 2003 hoàn thành năm 2004
-Diện tích xây dựng 446m2/2 tầng
-Tổng diện tích mặt bằng thuộc diện tích quy hoạch của dự án khu quy hoạch
-Địa điểm xây dựng: Quảng Bá- Quảng An - Từ Liêm Hà Nội
-Mục đích công trình: xây dựng biệt thự cho thuê để khai thác và kinh doanh