BREAKWAT

BREAKWAT

Tính năng cơ bản: 
BREAKWAT công cụ thiết kế cấu trúc bờ biển. BREAKWAT là một công cụ thiết kế khái niệm đối với một số loại cấu trúc ven biển theo tải trọng sóng. Đê chắn sóng gò đá hộc với các lớp bao bọc bởi vật liệu đá hoặc các khối bê tông, bờ bảo vệ đê chắn sóng, cấu trúc thùng chìm thẳng đứng, kết cấu kiểu đá gầm và cấu trúc gần đáy có thể được thiết kế bằng cách sử dụng BREAKWAT đến giai đoạn thiết kế khái niệm.

BREAKWAT rất hữu ích cho mọi người, ngay cả khi không thường xuyên, tham gia vào việc thiết kế khái niệm cấu trúc ven biển, ví dụ như giảng dạy (các trường đại học), thiết kế (tư vấn), thử nghiệm (các viện nghiên cứu) hoặc xây dựng (nhà thầu). BREAKWAT là một công cụ lý tưởng cho những người muốn áp dụng các kết quả nghiên cứu và phát triển mới nhất và mong muốn làm điều này một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tổng quát

BREAKWAT là một công cụ thiết kế khái niệm đối với một số loại cấu trúc ven biển theo tải trọng sóng. Đê chắn sóng gò đá hộc với các lớp bao bọc bởi vật liệu đá hoặc các khối bê tông, bờ bảo vệ đê chắn sóng, cấu trúc thùng chìm thẳng đứng, kết cấu kiểu đá gầm và cấu trúc gần đáy có thể được thiết kế bằng cách sử dụng BREAKWAT đến giai đoạn thiết kế khái niệm.

Phiên bản đầu tiên của BREAKWAT đã được phát hành bởi WL | Delft Hydraulics (tiền thân của Deltares) vào cuối những năm 1980. Kể từ đó BREAKWAT đã được sử dụng rộng rãi bởi một nhóm lớn người dùng như các nhà thầu, các công ty kỹ thuật, các trường đại học, viện nghiên cứu, ... trên toàn thế giới. Phát triển mới trong việc thiết kế các cấu trúc ven biển, cũng như phát triển phần mềm nói chung đã được đưa vào BREAKWAT. Trong tương lai, BREAKWAT sẽ được cập nhật với công thức thiết kế mới dựa trên phòng thực nghiệm và lĩnh vực nghiên cứu gần đây và tương lai.

 

BREAKWAT sử dụng công thức thiết kế mới nhất để thực hiện tính toán các đặc trưng thủy động:

- Phân bố độ cao sóng

- Sự leo sóng

- Sự vượt sóng qua đỉnh

- Sự truyền sóng

- Sự phản xạ của sóng

 

Và của đặc trưng cấu trúc:

 - Độ bền của lớp bọc của vật liệu đá chính

- Độ bền của lớp bọc của bê tông chính

- Độ bền của phía sau (và không có yếu tố đỉnh)

- Độ bền của chân bờ

- Lực sóng trong cấu trúc thùng chắn

 

Của một số loại cấu trúc:

- Đê chắn sóng gò đá hộc

- Đê chắn sóng rãnh chặn

- Đê chắn sóng vuông góc (thùng chìm)

- Cấu trúc gồ thấp

- Loại cấu trúc đá ngầm và loại cấu trúc gần đáy

 

Tính năng chung BREAKWAT

BREAKWAT là một sản phẩm dựa trên MicrosoftWindows. Tính năng chung của BREAKWAT là:

- thiết lập linh hoạt,dễ dàng xác định các thông số đầu vào và hiển thị dễ dàng các kết quả bằng số và đồ họa

- trình bày kết quả bằng báo cáo đồ họa trực tuyến

- các tập tin đầu vào và đầu ra trong khả năng định dạng ASCII để tính toán và so sánh một số kịch bản tính toán

- khả năng sao chép dữ liệu từ bản ghi tạm

- các tùy chọn xuất sang bộ soạn thảo văn bản hoặc MicrosoftExcel

- các giới hạn "cứng" và "mềm" để phù hợp công thức thiết kế chức năng giúp đỡ bằng số rộng rãi(hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật cơ bản)

 

Hình dạng của BREAKWAT

Chương trình bắt đầu bằng cách hiển thị cửa sổ như trong hình bên. Các đặc trưng về thủy động và cấu tạo có thể được tính toán cho một số loại cấu trúc ven biển.Các công trình mẫu là thứ cấp của phân loại chính trong kết cấu chương trình, đó là cấu trúc gò đá kè và kết cấu thẳng đứng (thùng chìm). Để hỗ trợ người sử dụng, một dụng cụ tính toán mà có thể được sử dụng để xác định các biến đơn giản như độ dốc sóng, quan hệ giữa thể tích và khối lượng và quan hệ giữa vài giai đoạn sóng (Tp,Tm,Tm-1.0)là có thể sử dụng tốt.