Breeze CALPUFF

Breeze CALPUFF

Tính năng cơ bản: 
Breeze CALPUFF được sử dụng để mô hình phát tán khí thải, đánh giá tác động của khí thải tới môi trường tại các khu vực có quy mô lớn, địa hình phức tạp.

CALPUFF là mô hình tán xạ phồng không ổn định, đa lớp, đa dạng về loại, mô phỏng các ảnh hưởng của thời gian và các điều kiện khí tượng thay đổi theo không gian đối với vận chuyển, chuyển đổi và loại bỏ ô nhiễm. Nó bao gồm các thuật toán cho các hiệu ứng quy mô dưới lưới và hiệu ứng tầm xa. Nó có thể được áp dụng cho vận tải tầm xa và cho địa hình phức tạp. Hệ thống mô hình hóa CALPUFF là một công cụ quan trọng trong việc đánh giá tác động của các lớp khí quyển khu vực (nhìn thấy) và của các hạt vật chất mịn (ví dụ, PM2.5) trên khoảng cách hàng trăm cây số từ nguồn phát thải và cũng áp dụng cho các ứng dụng gần trường có điều kiện khí tượng phức tạp.

BREEZE CALPUFF cung cấp giao diện đồ họa người dùng hoàn chỉnh và cải tiến năng suất cho hệ thống mô hình hóa CALPUFF đã được EPA Hoa Kỳ chấp thuận, giao diện này hỗ trợ:

CALMET - một mô hình khí tượng học 3 chiều chẩn đoán (xem xét các ảnh hưởng ven biển, dòng chảy dốc, hiệu ứng địa hình kinematic, hiệu ứng chặn địa hình và quy trình giảm thiểu sự phân kỳ) và một mô hình khí tượng siêu nhỏ cho các lớp ranh giới trên đất liền và trên biển.

CALPOST - gói xử lý sau tính toán nồng độ thời gian, lượng chất lắng đọng và ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Nhiều bộ xử lý trước và xử lý sau:

• READ62                              • SMERGE

• PMERGE                              • MAKEGEO

• CALSUM                              • APPEND

• POSTUTIL

Đặc điểm

BREEZE CALPUFF cải thiện năng suất bằng cách cung cấp cho người dùng nhiều lợi ích dẫn đến việc chạy mô hình hiệu quả, không tốn kém thời gian. Thiết kế cẩn thận sắp xếp hợp lý tất cả các khía cạnh từ thiết lập tới thực hiện mô hình tới phân tích kết quả. BREEZE CALPUFF tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách giảm thiểu số lần nhập dữ liệu trùng lặp và lỗi nhập dữ liệu.

Chương trình nhập thông tin xây dựng đầu vào (BPIP) - tiện ích BPIP tích hợp tự động tính toán độ cao của tòa nhà và độ rộng xây dựng dự kiến cho các cấu trúc đơn giản, nhiều tầng và nhiều loại cấu trúc.

Chuyển đổi tọa độ - phép chiếu đầu vào có thể được chuyển đổi sang các hệ thống khác, chẳng hạn như tọa độ vĩ độ / kinh độ đến tọa độ UTM hoặc Lambert Conformal

Hình dung đối tượng - kết quả và các đối tượng được dễ dàng hình dung bằng cách sử dụng công nghệ mới nhất dựa trên Windows

Giao diện người dùng thân thiện - thanh công cụ dễ sử dụng và các biểu tượng nhận dạng cho phép điều hướng dễ dàng trong suốt ứng dụng

Tính năng Hoàn tác - hoàn tác các hành động gần đây

Chế độ xem 3D - xem các tòa nhà và địa hình trong ba chiều

Chế độ xem nhiều cửa sổ - có thể xem đến bốn cửa sổ đồng thời để so sánh kết quả đồ họa và văn bản

Data Explorer - xem dữ liệu dự án trong một khung nhìn bảng tính, cho phép người dùng sao chép và dán trực tiếp từ Microsoft Excel®, sắp xếp và chỉnh sửa dữ liệu, và lọc các đối tượng theo các kiểu dữ liệu

Tải dữ liệu - liên kết với cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu về khí tượng, địa hình và dữ liệu sử dụng đất

Tab Bản đồ - nhập tệp DXF, tệp hình dạng hoặc hình ảnh bản đồ cơ sở để mô tả các đối tượng mô hình

CALPUFF Bao gồm các thuật toán cho các khoảng thời gian trung bình tối thiểu là 1 giờ cho:

• Hiệu ứng gần nguồn

 • Building downwash
 • Partial plume penetration
 • Transitional plume rise

•    Subgrid scale terrain interactions

• Hiệu ứng tầm xa

 • Loại bỏ chất ô nhiễm bằng cách lắng đọng khô và thu nhặt ướt
 • Chuyển đổi hóa học
 • Chấn gió thẳng đứng
 • Vận tải đường biển

• Các trường dòng chảy thay đổi theo thời gian và / hoặc không gian

 • Địa hình phức tạp: sự đảo ngược gió ở thung lũng núi, gió anabatic, gió katabatic
 • Các hiệu ứng ven biển
 • Điều kiện trì trệ
 • Mẫu sử dụng đất không đồng nhất

• Đánh giá khả năng hiển thị và nghiên cứu tác động khu vực nguyên sơ

• Mô hình hóa các chất gây ô nhiễm tiêu chuẩn, bao gồm cả việc áp dụng vào phát triển Kế hoạch Thực hiện Nhà nước (SIP)

• Vùng và các nguồn dòng chảy mạnh

Tích hợp liền mạch với BREEZE 3D Analyst

BREEZE 3D Analyst (bao gồm BREEZE CALPUFF) là một bộ xử lý sau mạnh mẽ cho phép bạn phân tích và hình dung dữ liệu theo chuỗi thời gian, các đường đồng mức, và các mặt phẳng 3D & các chế độ xem mặt phẳng; Và để hình dung giao điểm / kết hợp của nhiều bộ dữ liệu. Nó rất hữu ích cho việc phân tích các dữ liệu khí tượng, địa hình và sự tập trung. Những đoạn phim hoạt ảnh có thể được tạo ra để hiển thị trong bản trình bày và tương thích với ứng dụng Surfer® của Golden Software và Google Earth ™.

Vẽ phát họa

Các tính năng phát họa và vẽ đồ thị trong 3D Analyst cho phép bạn tạo các mô hình kết quả ấn tượng và bộ dữ liệu đầu vào để bạn nhanh chóng phân tích dữ liệu theo cả hai chiều và ba chiều. Với BREEZE 3D Analyst, bạn có thể:

 • Tạo các mức đồng mức tùy chỉnh cho toàn bộ dự án hoặc các bộ dữ liệu cá nhân
 • Tùy chỉnh tất cả các thuộc tính của đối tượng để chỉ hiển thị kết quả và các đối tượng bạn muốn xem
 • Xem dữ liệu từ mọi góc độ với chế độ xem mặt phẳng 2D, bề mặt 3D và lát dữ liệu 3D trong các mặt phẳng XY, XZ và YZ
 • Phát họa dữ liệu theo chức năng của thời gian và làm hoạt ảnh các bước thời gian
 • Sử dụng chuột để xem nội dung dữ liệu thời gian thực giữa các thụ thể
 • Phát họa dữ liệu vào ứng dụng Golden Software Surfer và Google Earth
 • Tạo các mẫu 3D có thể được triển với các dự án trong tương lai để tạo ra một cách nhanh chóng chế độ xem ba chiều

Thao tác dữ liệu

Bạn không chỉ có thể hiển thị dữ liệu, BREEZE 3D Analyst cho phép người dùng thực hiện thao tác dữ liệu đồng thời. Tạm thời chuyển đổi dữ liệu bằng các công cụ chỉnh và chuyển đổi dễ sử dụng để phân tích việc kết quả của bạn có thể thay đổi như thế nào. Bạn cũng có thể sử dụng nhiều công cụ để trích xuất trung bình, phần trăm, độ cao, và nhiều hơn nữa, tất cả từ một bộ dữ liệu duy nhất.

Đội ngũ các nhà mô hình học, các nhà khí tượng học, các chuyên gia phần mềm khoa học và tiến sĩ của BREEZE đang sẵn sàng trợ giúp bạn.