Breeze Roads

Breeze Roads

Tính năng cơ bản: 
Breeze Roads (CALINE4, CAL3QHC, CAL3QHCr) Breeze Roads cho phép mô hình hóa sự phát tán khí, dự báo tác động của các khí carbon monoxide (CO), khí nitơ (NO2),hạt (PM), và nồng độ các khí trơ gây ô nhiễm khác từ các phương tiện di chuyển trên đường.

BREEZE ROADS là bộ mô hình phân tán không khí hoàn chỉnh bao gồm các mô hình CALINE4, CAL3QHC và CAL3QHCR. Các mô hình phân tán không khí này được sử dụng trong chương trình phần mềm để dự đoán các ảnh hưởng chất lượng không khí của cácbon monoxit (CO), nitơ dioxit (NO 2), các chất ô nhiễm (PM) và các nồng độ chất gây ô nhiễm trơ khác từ các phương tiện đang di chuyển và phương tiện đang chờ  tại hoặc dọc theo đường Giao lộ đường bộ. BREEZE ROADS được sử dụng kết hợp với dữ liệu phát thải từ mô hình MOBILE hoặc các mô hình phát thải khác để chứng minh sự tuân thủ các Tiêu chuẩn Chất lượng không khí Quốc gia (NAAQS), Quy tắc phù hợp liên bang, Chiến lược Quốc gia về Chất lượng Không khí của Vương quốc Anh và mô hình hóa đường cao tốc và lựa chọn thiết kế.

BREEZE ROADS cho phép hiệu quả công việc của bạn tăng vọt vì nó sử dụng cách tiếp cận hợp lý. Cho dù bạn đang nhập các liên kết hoặc các thụ thể, bạn chỉ cần nhập nó một lần. Hơn nữa, bạn có thể hình dung dự án ngay trên màn hình máy tính, cho phép bạn dễ dàng kiểm tra chất lượng dữ liệu và xem công việc của bạn. Không có công cụ phần mềm nào tốt hơn nữa để đơn giản hóa khía cạnh này trong công việc của bạn.

Các tính năng chính

• Ước tính tổng nồng độ ô nhiễm không khí từ cả phương tiện đang di chuyển và phương tiện đang chờ

• Ước tính khoảng cách các hàng xe đợi tại giao lộ và sự đóng góp khí phát thải từ các phương tiện đang chờ

• Kết hợp tốc độ dòng chảy giao thông bão hòa, loại tín hiệu và kiểu dữ liệu đến để đánh giá giao lộ

• Tính toán nồng độ các chất gây ô nhiễm trên đường cao tốc, đường mòn, đường lớn, cầu, giao lộ, hẻm núi và bãi đá đường phố, và các công trình bãi đậu xe

• Bao gồm các mô hình phân tán dòng CALINE4, CAL3QHC và CAL3QHCR và một thuật toán giao thông để ước lượng chiều dài hàng xe đợi tại các giao lộ đã được đánh dấu

Tính năng cơ bản

  • Tính nồng độ từ dữ liệu khí tượng học theo giờ hoặc đã được người sử dụng chỉ định
  • Chỉ định dữ liệu lưu lượng truy cập và dữ liệu lên đến bảy mẫu khác nhau
  • Phân biệt giữa khu vực đô thị và nông thôn
  • Nhập các tệp AutoCAD.DXF, hình ảnh trên không hoặc các bản đồ cơ sở khác (tệp .BMP)
  • Tạo báo cáo chất lượng đồ họa 2D, từ trên xuống dưới và đồ họa 3D
  • Tạo đường đồng mức tập trung sử dụng đầu ra nâng cao

Mô hình CALINE4

• Tính nồng độ NO2 bằng cách sử dụng phương pháp phân theo lô nhỏ

• Người dùng có thể nhập đến 15.000 nguồn và các thụ thể khác nhau

Mô hình CAL3QHC

• Dự đoán nồng độ chất gây ô nhiễm không khí gần đường cao tốc và đường phố do phát thải từ xe cơ giới hoạt động dưới điều kiện tự do và các phương tiện đang chờ

• Bao gồm các phương pháp để ước lượng chiều dài hàng xe đợi tại các giao lộ đường bộ

• Người sử dụng có thể nhập đến 120 nguồn và lên đến 200 thụ thể khác nhau

Mô hình CAL3QHCR

• Một phiên bản nâng cao của CAL3QHC

• Khả năng xử lý tới một năm khí tượng học xảy ra hàng giờ, lượng phát thải xe cộ, khối lượng giao thông và dữ liệu đặc trưng trong một mô hình chạy

• Tính toán CO trung bình 1 giờ và chạy trung bình 8 giờ, hoặc trung bình 24 giờ và khối lượng trung bình hàng năm của PM

• Người sử dụng có thể nhập đến 200 nguồn và 1.000 thụ thể khác nhau