BREEZE VASDIP

BREEZE VASDIP

Tính năng cơ bản: 
BREEZE VASDIP là một sản phẩm đồng hành tuyệt vời cho BREEZE ExDAM® và các mô hình tính toán các tham số dễ bị tổn thương tương ứng để sử dụng trong các ứng dụng này: HExDAM® (Mô hình đánh giá thiệt hại do nổ áp suất cao) và mô hình VExDAM® (mô hình đánh giá các vụ nổ hơi nước). Ngoài ra, người dùng có thể tính toán sự thay đổi tính dễ tổn thương như thiết kế cấu trúc cá nhân và các tham số thành phần con người khác nhau, cho phép người dùng tối ưu hóa thiết kế của thành phần. Điều này làm tăng tiện ích của các mô đun HExDAM và VExDAM và làm cho VASDIP trở lên vô giá khi thực hiện phân tích chi phí và rủi ro.

Đánh giá thiệt hại do nổ

BREEZE® VASDIP (Đánh giá tổn thương của xung đẩy và áp lực gây tổn hại cấu trúc) là một ứng dụng dựa trên Windows dùng để đánh giá tính dễ tổn thương của cấu trúc và con người do ảnh hưởng của vụ nổ. Thiệt hại và thương tích nổ được truyền đạt bằng sơ đồ Áp suất - Xung (P-I). VASDIP sử dụng sơ đồ P-I được phát triển gần đây và cho phép người dùng chỉ định các đặc tính chi tiết (bao gồm các điều kiện biên) của 24 cấu trúc cơ bản khác nhau và 19 thành phần cơ thể con người khác nhau.

BREEZE VASDIP là một sản phẩm đồng hành tuyệt vời cho BREEZE ExDAM® và các mô hình tính toán các tham số dễ bị tổn thương tương ứng để sử dụng trong các ứng dụng này: HExDAM® (Mô hình đánh giá thiệt hại do nổ áp suất cao) và mô hình VExDAM® (mô hình đánh giá các vụ nổ hơi nước). Ngoài ra, người dùng có thể tính toán sự thay đổi tính dễ tổn thương như thiết kế cấu trúc cá nhân và các tham số thành phần con người khác nhau, cho phép người dùng tối ưu hóa thiết kế của thành phần. Điều này làm tăng tiện ích của các mô đun HExDAM và VExDAM và làm cho VASDIP trở lên vô giá khi thực hiện phân tích chi phí và rủi ro.

Tính năng, đặc điểm

• Khả năng xử lý các cấu trúc vô tri vô giác và các thành phần cơ thể con người

• Tạo sơ đồ P-I

• Tính toán thiệt hại / thương tích gây ra bởi áp suất và xung lực

• Tính toán các tham số dễ bị tổn thương để sử dụng với mô đun BREEZE ExDAM HExDAM và VExDAM

Đầu vào

Các tham số có thể được tính cho VASDIP BREEZE thay đổi theo từng cấu phần và thành phần con người và khá toàn diện. Ví dụ, các thông số sau đây có thể được chỉ định cho một tấm bê tông cốt thép:

 • Tấm chu tuyến khớp
 • Diện tích mặt cắt ngang
 • Chiều rộng mặt cắt
 • Kháng thép
 • Điều kiện biên
 • Sức chịu tải của cốt thép
 • Cường độ nén của bê tông
 • Độ sâu gia cường chống ăn mòn
 • Mật độ trọng lượng của đoạn

Đối với các thành phần cơ thể người, có thể chỉ định các thông số sau:

• Trọng lượng cơ thể

• chiều cao thân

• Tỷ lệ chiều cao-chiều ngang

Đầu ra

VASDIP BREEZE tạo ra ba đầu ra khác biệt. Đầu tiên là một sơ đồ P-I có mã màu cung cấp một hình ảnh rõ ràng về ba khu vực đáp ứng yêu cầu về cấu trúc và con người:

 • Tổng số khu vực bị phá hủy / chết người - 100%
 • Khu vực bị thiệt hại / chấn thương một phần - 50%
 • Khu vực không có thiệt hại / chấn thương - 0%

Đầu ra thứ hai bao gồm thiệt hại và mức độ chấn thương do áp suất và xung lực. Trong tab Calculate Damage của giao diện VASDIP BREEZE, tỷ lệ thiệt hại hoặc tỷ lệ thương tích được tính dựa trên các giá trị cụ thể của áp suất và xung lực nhập cho thành phần được chọn.

Đầu ra thứ ba hiển thị các thông số dễ bị tổn thương cụ thể mà có thể được sử dụng để mô tả cấu trúc và thành phần cơ thể con người trong các mô đun BREEZE ExDAM HEXDAM và VExDAM. Để tính toán các tham số, người dùng chỉ cần nhập vào vật phẩm tham khảo và nhấp vào nút Calculate Vulnerability để tạo ra các tham số dễ bị tổn thương cho thành phần đã chọn. Các tham số được tính toán là:

 • P / Q - P nếu bộ phận chịu áp suất quá cao, và Q nếu bộ phận chịu áp suất động
 • P / Q Severe - áp suất quá cao hoặc áp suất động liên quan đến thiệt hại nghiêm trọng tới các thành phần
 • K Severe - yếu tố xung thời gian liên quan đến thiệt hại nghiêm trọng tới thành phần
 • P / Q Moderate - áp suất quá cao của áp suất động liên quan đến thiệt hại vừa phải tới các thành phần
 • K Moderate - yếu tố xung thời gian liên quan đến thiệt hại vừa phải cho tới các thành phần

Nếu thành phần được chọn được đặt thành "Tất cả các thành phần con người", thì các tham số dễ bị tổn thương được tính cho tất cả 19 thành phần cơ thể con người.

Các tham số này được yêu cầu cho các mô đun ExDAM HExDAM và VExDAM để người dùng có thể dễ dàng xuất các tham số đã được tính trong tab này bằng cách nhấp vào nút Xuất các tham số dễ bị tổn thương.