Cơ sở dữ liệu EDS

Cơ sở dữ liệu EDS

Tính năng cơ bản: 
EDS: Environmental Data ServerTM Bao gồm các dữ liệu về hải dương học và khí tượng học được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của ngành hàng hải và quản lý sự cố trong ngành (mô phỏng các mô hình mẫu phục vụ công tác tìm kiếm và lên kế hoạch ứng cứu với sự cố tràn dầu/hoá chất) cũng như các ứng dụng trong môi trường.

EDS: Environmental Data ServerTM Bao gồm các dữ liệu về hải dương học và khí tượng học được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của ngành hàng hải và quản lý sự cố trong ngành (mô phỏng các mô hình mẫu phục vụ công tác tìm kiếm và lên kế hoạch ứng cứu với sự cố tràn dầu/ hoá chất) cũng như các ứng dụng trong môi trường.

EDS được xây dựng bởi sự liên kết các số liệu khu vực NASA, NOAA, Navy và IOOS, cung cấp cơ sở dữ liệu trong thời gian thực và lịch sử dữ liệu của môi trường để quản lý, phân tích, hiển thị và phân phối trên internet thông qua dịch vụ Web. Máy chủ EDS đặt tại ASA có trụ sở chính ở Rhode Island cũng giống như trong U.S. Coast Guard Operations System Center (OSC) (Trung tâm điều hành hệ thống Cảnh sát biển Hoa Kỳ).

EDS cung cấp dữ liệu theo nhiều định dạng và cho phép người dùng tùy chọn dịch vụ OGC có hỗ trợ Environmental Common Operational Picture (ECOP).

Dữ liệu của EDS được tự động cập nhật  và kết nối tương thích với các phần mềm hiện tại của ASA. Điều này giúp làm giảm tối đa thời gian thao tác, tăng hiệu quả trong việc lập kế hoạch và mô phỏng. Cấu trúc EDS được đảm bảo chất lượng và phát triển bởi các nhà hải dương học tại Mỹ, Australia, Châu Âu và Trung Quốc để đảm bảo tính toàn cầu cho dữ liệu. Đặc biệt EDS có dữ liệu hàng đầu thế giới về thông tin mực nước sâu kết hợp với thủy triều, hướng gió và dòng chảy.

Điểm nổi bật của EDS

 • Dữ liệu môi trường toàn cầu
 • Được tích hợp với các Module phần mềm của ASA
 • Hỗ trợ dữ liệu không gian và thời gian
 • Tổng hợp dữ liệu về các kết quả trước đó
 • Được xây dựng trên dữ liệu chuẩn công ước.
 • Sử dụng giao thức truyền tải dữ liệu theo các tiêu chuẩn mở.
 • Tích hợp dịch vụ bản đồ Web OGC (WMS).
 • Kiến trúc hướng dịch vụ.
 • Có khả năng mở rộng
 • Xử lý và cập nhật dữ liệu tự động.
 • Lưu trữ các dữ liệu đã dự đoán và dự báo.

 

Những dữ liệu chính có trong EDS

Có hai dữ liệu chính trong EDS là dữ liệu về bề mặt dòng chảy và gió. Các thông số được cập nhật trực tuyến thường xuyên.

Ngoài ra còn có dữ liệu bổ sung sau:

* Độ mặn
* Nhiệt độ bề mặt
* Độ cao mặt biển
* Lượng mưa.