CopyBookTM HD

CopyBookTM HD

Tính năng cơ bản: 
CopyBookTM HD là giải pháp thiết bị số hóa thuộc dòng CopyBookTM. Thiết bị được trang bị camera chuẩn HD cho phép quét các tài liệu theo chuẩn HD...

CopyBookTM HD là giải pháp thiết bị số hóa thuộc dòng CopyBookTM. Thiết bị được trang bị camera chuẩn HD cho phép quét các tài liệu theo chuẩn HD. Có 2 phiên bản: CopyBookTM HD 400 dpi và 600 dpi.

Một số thông số cơ bản của CopyBookTM HD:

- Kích thước khổ giấy tối đa quét được: 420 x 640 mm

- Kiểu màu: 24 bits/36 bits (RGB), 8 bits/12 bits (GreyScale), 1 bit (BW)

- Chức năng tự động điều chỉnh tiêu cự (Auto-focus)

- Tự động xác định khổ giấy và vị trí.

- Camera chuẩn HD

- Tốc độ quét:

· Chế độ màu, 400 dpi, khổ giấy A2: 5,9 giây

· Chế độ màu, 600 dpi, khổ giấy A2: 9 giây

· Thời gian cho chu trình tiếp theo (bao gồm thời gian để máy lưu vào bộ nhớ): 4 giây.

· Tốc độ quét tương đương: 360 trang/giờ (màu, 400 dpi); 280 trang/giờ (màu, 600 dpi)

- Định dạng file thu được: TIFF, TIFF G4, TIFF Multipage, TIFF 12 bits, DNG, PNG, JPEG, BMP, JPEG 2000, PDF.

- Khối lượng máy: 70 kg