CopyBookTM OnyxA2

CopyBookTM OnyxA2

Tính năng cơ bản: 
CopyBookTM OnyxA2 được công nhận là giải pháp thiết bị số hóa tài liệu cho năng suất, chất lượng hình ảnh và độ tin cậy cao nhất, với chi phí thấp nhất...

 

CopyBookTM OnyxA2 được công nhận là giải pháp thiết bị số hóa tài liệu cho năng suất, chất lượng hình ảnh và độ tin cậy cao nhất, với chi phí thấp nhất. CopyBookTM OnyxA2 có 3 model chính: CopyBookTM OnyxA2 BW (đen/trắng), CopyBookTM OnyxA2 RGB (màu) và CopyBookTM HD

Một số thông số cơ bản của CopyBookTM OnyxA2:

- Kích thước khổ giấy tối đa quét được: 420 x 640 mm

- Độ phân giải hình ảnh: 1920 x 1080 pixels

- Tốc độ quét:

· Chế độ màu, 400 x 400 dpi, khổ giấy A2: 3,4 giây

· Chế độ grayscale, 400 x 400 dpi, khổ giấy A2: 1,4 giây

· Thời gian cho chu trình tiếp theo (bao gồm thời gian để máy lưu vào bộ nhớ): 4 giây.

· Tốc độ quét tương đương: 490 trang/giờ (màu); 667 trang/giờ (chế độ grayscale)

- Định dạng file thu được: TIFF, TIFF G4, TIFF Multipage, TIFF 12 bits, DNG, PNG, JPEG, BMP, JPEG 2000, PDF, multipage PDF.

- Khối lượng máy: 75 kg