Digitech 3D

Digitech 3D

Tính năng cơ bản: 
D3D (DigiTech 3D) - một công ty của Ireland, chuyên cung cấp các dịch vụ nâng cao trong khảo sát địa hình, các dịch vụ lập bản đồ và mô phỏng hình ảnh 3D trên máy tính. Sản phẩm có thể là các bản đồ, hình ảnh độ nét cao, các đoạn phim video chất lượng cao mô phỏng dự án bất động sản. Với việc sử dụng công nghệ của D3D, các công ty phát triển bất động sản và các cơ quan quy hoạch có thể giảm đáng kể thời gian và chi phi cho việc phát triển dự án mới (thành phố, khu dân cư, khu nghỉ dưỡng, sân golf, mỏ, v.v) so với các cách làm truyền thống, đồng thời có thể hình dung và thể hiện một cách trực quan nhất có thể khi mô tả các dự án bất động sản.

Các dòng sản phẩm của D3D:

D3D Geo Surveying

Dịch vụ Geo Surveying sử dụng các thiết bị và công nghệ mới nhất nhằm khảo sát, thu thập dữ liệu về hiện trạng địa hình, xác định vị trí các đối tượng trên khu vực khảo sát bằng phương pháp đo đạc trắc địa với dữ liệu có độ chính xác cao, làm cơ sở cho việc xây dựng những video 3D chuẩn xác dựa trên thực địa. Geo Surveying có thể áp dụng cho những dự án rất lớn, dự án sân golf cũng như dự án nhỏ, công trình tòa nhà cụ thể. Với những dự án lớn, D3D Geo Surveying được kết hợp với D3D Aerial Mapping để tận dụng lợi điểm của từng phương pháp khảo sát, đồng thời đảm bảo mức chi phí phù hợp.

D3D Aerial Mapping

Dịch vụ D3D Aerial Mapping dựa trên phương pháp khảo sát thực địa từ trên không (hình ảnh viễn thám), được sử dụng để thu thập và tập hợp dữ liệu của các đối tượng trên những khu vực rộng lớn hoặc những khu vực bí mật quân sự, di tích lịch sử, ..., khu vực bị hạn chế tiếp cận trực tiếp từ bên ngoài. Những dữ liệu như chiều cao của cây cối, chiều cao các tòa nhà, các công trình xây dựng cũng có thể được ghi nhận nhằm phục vụ cho việc phát triển các video 3D.

D3D Computer Modelling

D3D Computer Modelling tập trung vào việc xây dựng các mô phỏng 3D về các dự án bất động sản sẽ được hình thành trong tương lai, cho phép các chủ đầu tư có một hình dung đầy đủ nhất về dự án trước khi quyết định thực hiện việc thi công công trình. Sử dụng các phần mềm và công nghệ mô phỏng đã được đăng ký phát minh, chủ đầu tư dự án có thể nhận được mô hình 3D của 1 công trình cụ thể hoặc đặt nó trong 1 dự án tổng thể có quy mô lớn hơn. Tất cả các mô hình 3D này đều có thể sử dụng lại và mở rộng bất kỳ thời điểm nào trong tương lai.