DNV GL Software

DNV GL Software

Tính năng cơ bản: 
DNV GL là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về phần mềm cho một tương lai an toàn hơn, thông minh và xanh hơn trong công nghiệp dầu khí, năng lượng, hàng hải và chế biến .

DNV GL là nhà cung cấp phần mềm hàng đầu thế giới về quản lý rủi ro và cải thiện hiệu suất tài sản trong ngành công nghiệp năng lượng,chế biến và hàng hải. Các giải pháp của chúng tôi hỗ trợ một loạt các hoạt động kinh doanh quan trọng bao gồm thiết kế và kỹ thuật, đánh giá rủi ro, tối ưu hóa và toàn vẹn tài sản, QHSE, và quản lý tàu. Sự hiện diện trên toàn thế giới của chúng tôi tạo điều kiện tập trung hỗ trợ khách hàng mạnh mẽ và chia sẻ kinh nghiệm và các tiêu chuẩn công nghiệp tốt nhất.

Video khác

  • Design & Optimize