ECOLab

ECOLab

Tính năng cơ bản: 
Lập mô hình sinh thái dễ dàng ECO Lab kết hợp hai thế giới tốt nhất: - bạn sẽ tiếp cận với mô hình chất lượng nước chuẩn được sử dụng rộng rãi và được chứng minh của DHI - bạn tự do hoàn toàn khi xác lập mô hình của chính mình - cách lập hoặc cách nghiên cứu ý tưởng và kiểm tra các ý tưởng của mình qua dữ liệu thực tế Mô hình ECO Lab có thể làm việc với các mô hình 1 chiều, 2 chiều và 3 chiều. Các mẫu do bạn xác lập ra sẽ thực hiện điều đó. Tập trung vào diễn biến sinh thái và không phải mất thời gian để lập trình Trao đổi ý kiến và mô hình với đồng nghiệp trên toàn thế giới. Đơn giản là chỉ cần gửi một bản sao mẫu mô hình của bạn

 

Ứng dụng

Với ECO Lab bạn có một phòng thí nghiệm số học để lập mô hình sinh thái. Bạn có thể phát triển chính xác mô hình mà bạn cần và mô tả đúng qui trình bạn muốn mô tả. Không có vấn đề sinh thái nào quá đơn giản và cũng không có cái nào quá phức tạp đối với ECO Lab. Hơn thế nữa, không tốn nhiều thời gian để lập trình.

Với ECO Lab bạn sẽ đơn giản xác định được qui trình sử dụng các mẫu chuẩn đã có làm cơ sở. ECO Lab vì vậy đã giúp bạn chuyển hệ sinh thái thủy sang một mô hình số có độ tin cậy cao với những dự đoán chính xác.

Những ứng dụng điển hình của ECO Lab bao gồm:

  • Chất lượng nước và các nghiên cứu sinh thái đối với sông, khu đất ướt, hồ, hồ chứa, cửa sông, bờ biển và biển.
  • Dự báo không gian về những thay đổi của hệ sinh thái
  • Nghiên cứu chất lượng nước đơn giản và phức tạp
  • Nghiên cứu về tác động môi trường và biện pháp giảm thiểu
  • Nghiên cứu về qui hoạch và cấp phép
  • Dự báo chất lượng nước

 

Đặc điểm

Một trong những điều kiện tiên quyết cho mô

hình sinh thái là mức độ chính xác của mô hình dòng chảy trong khu vực quan tâm. ECO Lab kết hợp nhuần nhuyễn giữa các sản phẩm của MIKE by DHI cho mô hình dòng chảy của tất cả các loại dòng chảy, từ 1 chiều cho đến 3 chiều:

MIKE 11 1 chiều
MIKE 21 2 chiều
MIKE 3 3 chiều

ECO Lab làm việc rộng hơn sử dụng những mẫu chuẩn đã có sẵn từ trước để giải quyết các vấn đề chất lượng nước.

Những mẫu có sẵn có thể được sử dụng làm cơ sở cho mô hình sinh thái do người dùng lập Hoặc bạn có thể bắt đầu từ một mẫu trống sử dụng các thông tin từ thư viện hằng số sẽ giúp bạn dễ tạo và chỉnh sửa mẫu của mình dễ hơn.