Engineering Dynamics Corporation (EDC)

Engineering Dynamics Corporation (EDC)

Công ty Engineering Dynamics Corporation (EDC) có trụ sở tại Beaverton, Oregon, chuyên phát triển phần mềm mô phỏng an toàn của các phương tiện giao thông. Khách hàng của EDC gồm cả các nhà sản xuất phương tiện giao thông, các cơ quan chính phủ, các trường đại học và cả các hãng tư vấn kỹ thuật. 
Công nghệ mô phỏng mới nhất của EDC hiện nay gồm: SIMON - Sử dụng mô phỏng động cơ phương tiện dưới dạng 3D và DyMESH - Một mô hình mô phỏng va chạm phi tuyến tính đã được cấp bằng sáng chế.