ESPA - Hệ Thống Quản Lý Sản Xuất Nước Sạch - Dịch Vụ Khách Hàng Sử Dụng Nước

ESPA - Hệ Thống Quản Lý Sản Xuất Nước Sạch - Dịch Vụ Khách Hàng Sử Dụng Nước

Giá: 
Giá theo dự án
Tính năng cơ bản: 
Quản lý sản xuất nước sạch, Quản lý mạng lưới tuyến ống kỹ thuật, Quản lý khách hàng, Quản lý chất lượng nước, Quản lý thất thoát

1. Giới thiệuESPA là một hệ thống phần mềm nhằm phục vụ cho các công tác Quản lý tại các đơn vị sản xuất, cung cấp nước sạch và khai thác các Dịch vụ khách hàng sử dụng nước.

- Hệ thống có giao diện thân thiện, thao tác thuận lợi cho người sử dụng.

- Với chức năng Bảo mật được thiết kế phân cấp chặt chẽ, đến từng đơn vị phòng ban, từng người sử dụng, đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối trong các quá trình quản lý liên thông giữa nhiều bộ phận.

- Hệ thống có tính mở, dễ dàng phát triển, bổ xung thêm các Module chức năng xử lý mới, cho phù hợp các nhu cầu quản lý theo thực tiễn của từng đơn vị.
2. Phạm vi ứng dụng:
- Áp dụng cho các công ty cấp nước, các đơn vị khai thác hệ thống mạng lưới cấp nước, các chủ đầu tư, các đơn vị thi công mạng lưới cấp nước, ...
- Hỗ trợ quản lý các dự án cấp nước sạch tại các đô thị và các khu vực khác.
3. Các chức năng chính:
ESPA quản lý toàn bộ các khâu của quá trình sản xuất nước, mạng lưới tuyến ống cấp nước và quy trình quản lý khách hàng sử dụng nước tại các khu vực.
  • Hệ thống Sản xuất nước sạch: Quản lý các khâu sản xuất bắt đầu từ giếng nước thô, bể ngưng, xử lý nước, từ trạm bơm ra mạng lưới cung cấp, hệ thống truyền dẫn, ...
  • Hệ thống Mạng lưới tuyến ống kỹ thuật: Sử dụng công nghệ xử lý Bản đồ GIS, với các chức năng Topology, phân tích, thống kê dữ liệu không gian thực địa, .... Tổ chức lưu trữ, xử lý các thông tin về các cấp tuyến ống kỹ thuật và các thiết bị trên mạng lưới. Xây dựng hệ thống  bản đồ mạng lưới tuyến ống kỹ thuật trên nền bản đồ địa hình và các lớp bản đồ của khu vực quản lý như lớp đường giao thông, nhà đất, ... kết hợp với các số liệu về loại ống, kích thước, vật liệu, thời gian lắp đặt, bản vẽ mặt cắt đính kèm v.v...Hệ thống mạng lưới tuyến ống truyền dẫn thực địa
 Hệ thống quản lý Mạng lưới các cấp tuyến ống truyền dẫn trên thực địa.
- Hỗ trợ cho việc tìm kiếm tuyến ống, tra cứu bản vẽ mặt bằng, mặt cắt các tuyến ống, van nước, ..... Thực hiện phân tích, đánh giá thông qua các bản đồ chuyên đề mầu  trên từng tuyến kỹ thuật, về lưu lượng nước, về thất thoát, ... , hỗ trợ quản lý các dự án phát triển mạng lưới cấp nước.
 - Theo dõi, kiểm tra việc vận hành, điều tiết hệ thống Van nước, hệ thống các đồng hồ Tổng trên các cấp tuyến ống.  
- Theo dõi, kiểm tra việc sửa chữa trên các Tuyến ống kỹ thuật, kiểm định, sửa chữa, thay thế định kỳ các Đồng hồ của khách hàng.
  • Hệ thống quản lý khách hàng:

Nhập Chỉ số đọc- Tách sản lượngKH chi tiết

Nhập chỉ số đọc, tính toán Tách sản lượng chi tiết theo các Mức giá

 - Quản lý các nhân viên, tổ đội của các nghiệp vụ: đọc ghi đồng hồ, thu tiền nước, ...
-  Quản lý, theo dõi quy trình tạo lập hợp đồng cho khách hàng mới, thực hiện giữa nhiều bộ phận, từ bộ phận nhận hồ sơ ban đầu (phòng dịch vụ) đến các khâu khảo sát, lập dự toán, thi công, kẹp chì, ... đến khi ký kết hợp đồng.
 - Quản lý các thông tin liên quan đến khách hàng, hợp đồng, các mức giá áp dụng cho từng khách hàng, cho phép sử dụng mức giá đặc biệt áp dụng linh hoạt cho các trường hợp khách hàng có sự cố về nước trong tháng, ...
 - Cho phép quản lý các khách hàng có nhiều đồng hồ, mỗi đồng hồ sử dụng nhiều mức giá khác nhau như sinh hoạt, kinh doanh, ...
 - Cho phép các đơn vị khách hàng như các cơ quan, làng xóm quản lý chung trên một hoặc nhiều đồng hồ, xử lý chung trên một hóa đơn, ....
 - Xử lý các khả năng thực tế như đồng hồ kẹt, vỡ đường ống, thổi rửa tuyến, tạm cắt nước... Thực hiện tính toán sản lượng chi tiết, tính tiền và in hóa đơn tiền nước.
 - Theo dõi công nợ chi tiết của từng khách hàng.
 - Với hơn 100 mẫu biểu báo cáo, thống kê, giúp người sử dụng theo dõi đánh giá, phân tích các Kết quả sản xuất kinh doanh. Lập các báo cáo chi tiết về Tổng hợp doanh thu, sản lượng theo từng nhân viên, từng tổ đội, từng phòng ban, từng tuyến dịch vụ khách hàng hoặc theo từng tuyến ống kỹ thuật chi tiết, ....
- Hỗ trợ các thiết bị đọc chỉ số dùng PDA, thiết bị dò tìm vị trí đường ống, thiết bị tìm kiếm rò rỉ, … của công ty CIC. 
  • Hệ thống quản lý Chất lượng nước: 
- Quản lý các quy trình xử lý, giúp nâng cao quản lý chất lượng nước sạch cung cấp ra mạng lưới.
- Theo dõi, đánh giá, báo cáo chất lượng nước từng thời gian thông qua việc lấy mẫu kiểm tra trong các ca sản xuất, tại các khu vực dân cư trên mạng phân phối nước.
  • Hệ thống quản lý Thất thoát nước: Thực hiện các quy trình giúp cho việc đánh giá thất thoát, rò rỉ, để đưa ra các giải pháp xử lý theo từng thời điểm như:
 - Thống kê báo cáo các khách hàng không sử dụng nước, các khách hàng có sản lượng nước đột biến trong một hoặc nhiều tháng, ....
 - Thống kê báo cáo Thất thoát nước trên từng cấp tuyến ống kỹ thuật, từng tuyến dịch vụ khách hàng chi tiết thông qua bản đồ Chuyên đề mầu, biểu đồ, bảng thống kê, ... giúp cho việc xác định các Điểm thất thoát và các giải pháp xử lý.
 
Chuyên đề Đánh giá thất thoát mạng lưới truền dẫn
Tự động phân tích đánh giá Mức độ thất thoát trên Mạng lưới truyền dẫn

-  Thực hiện đánh giá, thể hiện các khu vực Thất thoát,  khu vực Chất lượng nước kém, ... trên toàn Hệ thống mạng lưới các cấp Tuyến ống truyên dẫn, thông qua các Bản đồ Chuyên đề mầu GIS.

  • An toàn dữ liệu của hệ thống:
-  ESPA được xây dựng trên mô hình quản lý và chia xẻ dữ liệu trên máy Chủ (Server/Client). Cho phép nhiều bộ phận, phòng ban tại nhiều vị trí khác nhau của đơn vị cùng đồng thời truy cập, khai thác các dữ liệu, phối hợp hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Cho phép đính kèm nhiều dạng dữ liệu vào các đối tượng quản lý như bản vẽ thiết kế AutoCad, ảnh quét Scaner, .....
- Cho phép xuất các dữ liệu lựa chọn sang các định dạng khác như Exel, Word theo yêu cầu khách hàng.
- Hệ thống cho phép sao lưu, cập nhật, phục hồi dữ liệu đảm bảo tính an toàn của dữ liệu hệ thống.
  • Tính năng Bảo mật của hệ thống:
Hệ thống với chức năng Bảo mật được thiết kế phân cấp chặt chẽ, đến từng đơn vị phòng ban, từng người sử dụng, đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối trong các quá trình quản lý tác nghiệp liên thông giữa nhiều bộ phận như: qui trình tạo lập hợp đồng khách hàng sử dụng nước, qui trình nhập và xử lý số đọc đồng hồ; tính tiền và in hóa đơn tiền nước cho khách hàng, ...

Liên hệ:   Đào Kiên Giang - Trung tâm Phần mềm Quy hoạch & Hạ tầng kỹ thuật
               Mobine:  0912.174.858   Email:  daokiengiang@cic.com.vn